logo-toplofikacia

Абонатите на „Топлофикация Русе“ ЕАД сами могат за изберат начина за плащане на сметките си

За по-голямо удобство на своите абонатите „Топлофикация Русе“ ЕАД предлага 6 начина за плащане на сметките си – плащане в брой, по банков път, чрез банкомат (системата B-pay), чрез системата e-pay от сайта www.epay.bg, касите на изипей и  клоновете на „Български пощи” намиращи се на територията на град Русе.

Клиентите, решили да заплатят задълженията си към Дружеството чрез плащане в брой, могат да го направят в паричен салон в Офис за обслужване на клиенти, намиращ се на ул. „Боримечка“ № 43, всеки работен ден от 8.00 до 17.30 ч. без прекъсване.

Абонатите на Дружеството могат да заплащат консумацията на топлинна енергия за отопление и битово гореща вода на равни месечни вноски на база индивидуален договор. От „Топлофикация Русе“ ЕАД уточняват, че договорът може да се сключи по всяко време на календарната година при специални условия. Договорът се сключва за период от 12 месеца, като началният месец се определя от Потребителя. Повече информация за условията за сключване на договора клиентите могат да намерят на сайта на Дружеството https://www.toplo-ruse.com/payment_p01.php

Ако абонатите предпочитат плащането на задължения по банков път, могат да го направят чрез разплащателна сметка в ДСК Банк или Райфайзенбанк. От Дружеството уточняват, че при този метод е необходимо да се посочва точен адрес и абонатен номер на имота за който се извършва плащане.

Третият вариант за плащане на задълженията на клиентите на „Топлофикация Русе“ ЕАД е през банкомат (системата B-pay). Плащането може да се извърши от банкомати в цялата страна, като се използват дебитни и кредитни карти на всички банки, включени в системата на БОРИКА.

Четвъртият вариант за плащане на задълженията на клиентите на „Топлофикация Русе“ ЕАД е през системата e-pay след регистрация на сайта www.epay.bg.

Петият начин за плащане на задълженията е във всички офиси на Изипей.

Шестият начин за плащане е в пощенските клонове на български пощи намиращи се на територията на град Русе.

Сподели:

Още новини от деня