Завърши вторият етап от въздушното третиране срещу комари в Гюргево

Авиационното пръскане срещу комари в региона се отлага за 20 юли

Областна администрация Русе информира, че поради лоши метеорологични условия – вятър със скорост над допустимата за авиационно пръскане, планираното за днес авиационно третиране срещу комари на засегнатите площи по поречието на река Дунав, намиращи се на територията на област Русе, е отложено за 20-ти юли (събота).

При подходящи метеорологични условия на 20-ти юли (събота) се планират авиационни третирания от село Сомовит до сухоземната граница с Румъния.

В случай на промяна на метеорологичните условия, графикът ще бъде коригиран отново.

Третиранията ще се извършат при спазване разпоредбите на Наредба № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности.

Припомняме, че пчеларите трябва да предприемат мерки по опазване здравето на пчелите през съответния период на третиране.

Сподели:

Още новини от деня