TESAB RK 1012S

„Автомагистрали Черно море“ АД ще изгради площадка за третиране и рециклиране на строителни отпадъци край Русе

TESAB RK 1012S

„Автомагистрали Черно море“ АД ще изгради площадка за третиране и рециклиране на строителни отпадъци в местността „Балтата“ край Русе. Тя ще бъде обособена върху площ от 2.2 декара в района на Източната промишлена зона. Там ще се приемат отпадъци като бетон, тухли, керемиди, плочки, керамични изделия, асфалтови смеси, почва, камъни, баластра от релсов път и пр. Същите ще се рециклират с помощта на мобилна система за натрошаване – мобилна роторна трошачка TESAB RK 1012S за производство на висококачествени фракции за бетон, пътно и железопътно строителство.

Оптималната производителност ще бъде около 200 – 250 тона на час рециклирани строителни отпадъци. Рециклираният материал ще се съхранява на определени места на площадката.

сн. Тесаб

Сподели:

Още новини от деня