25 работници търси най-големият производител на биодизел в региона „Астра Биоплант“

Агенцията по заетостта отново стартира проучване сред работодателите в България за техните потребности от работна сила

Областния администрация Русе информира, че Агенцията по заетостта отново стартира проучване сред работодателите в България за техните потребности от работна сила. Втората за годината анкета ще се проведе в периода от 1-ви септември до 16-ти октомври 2020-та година включително и ще продължи проследяването на тенденциите за това от какви професии и умения на работната сила се нуждае бизнесът в краткосрочен и средносрочен план. В отговор на създалата се ситуация, свързана с COVID-19, работодателите ще могат да споделят и очакванията си за влиянието, което кризата, причинена от коронавируса, може да окаже върху евентуалното освобождаване или наемане на нов персонал.

Припомняме, че проучването на Агенцията по заетостта стартира за първи път през 2018-та година и се провежда два пъти в годината на основание чл. 10 от Закона за насърчаване на заетостта, съвместно с комисиите по заетост към Областните съвети за развитие в 28-те области в страната.

Анкетирането и този път ще обхване първоначално работодатели от формирана национално представителна извадка, представяща всички сектори на икономиката, различни по статут и големина предприятия с териториално разпределение във всички области в страната. На разположение на работодателите е актуализиран онлайн анкетен формуляр, в който те могат да посочат от какви специалисти със средно и висше образование ще имат нужда през следващите 12 месеца и след по-дълъг период – от 3 до 5 години. Те отново ще могат да очертаят и най-необходимите компетентности и умения, които трябва да притежава търсеният от тях персонал.

За работодатели, които не попадат в статистическата извадка, но имат желание да участват в проучването, ще бъде изготвен отделен електронен формуляр с аналогични въпроси, който ще бъде достъпен в периода между 28-ми септември и 16-ти октомври 2020-та година на електронната страница на Агенцията по заетостта в рубрика „Проучване на потребностите от работна сила”.

Както досега, получените резултати за нуждите на работодателите от персонал през следващите 12 месеца ще бъдат използвани при подготовката на краткосрочните мерки и програми за организиране и провеждане на подходящи обучения за професионални и ключови умения с цел ориентация съобразно изискванията на работодателите. От друга страна посочените от работодателите очаквания за необходимите им специалисти с висше и средно образование след 3 до 5 години ще се използват при определяне на приоритетите на областната и националната политика в сферата на образованието, обучението и насърчаването на заетостта.

Агенцията по заетостта отново разчита на активното включване на работодателите и предоставената от тях реална и конкретна информация за обхвата, професиите, компетенциите и уменията на търсените от тях кадри.

Сподели:

Още новини от деня