Агенция „Виза“ предлага безплатно обучение по предприемачество в Русе

Какво означава да си предприемач на работното си място – на този въпрос ще търсят отговор участниците в краткосрочния курс, който организира Агенция „Виза“ на 29 и 30 октомври в хотел „Дунав“.

Лекторът доц. д-р Даниел Павлов ще говори за техниките за изграждане на предприемаческа култура, както и за формирането на лидерски умения.

Обучението цели да привлече вниманието към важните теми, които стоят пред много хора с предприемачески дух – например, представянето на новаторски идеи пред фирменото ръководство, проучването на пазара и разработването на подробен план за действие и др.

Желаещите могат да се запишат чрез формата за заявка на сайта на Агенция „Виза“ www.jobsvisa.eu.

Това е третото и засега последно от серията безплатни обучения за подобряване на ключовите компетентности търсещите работа и хората, изграждащи професионална кариера. Първите две бяха ориентирани към повишаване на комуникационните умения на родния и на чужд език.

Обученията се осъществяват в рамките на Проект „ВИЗА – Агенция за трансгранична трудова мобилност“, финансиран от Програма Интеррег V-A Румъния – България, който се изпълнява от Българо-румънска търговско-промишлена палата с партньор Асоциация за устойчиво развитие Слатина.

Сподели: