гкпп дунав мост пункт

Агенция „Пътна инфраструктура“ избра изпълнител на основния ремонт на Дунав мост

Агенция „Пътна инфраструктура“ избра изпълнител за основния ремонт на „Дунав мост“ при Русе. Дейностите ще се извършват от ДЗЗД „Дунав мост“, в което участват „ГБС – Инфраструктурно строителство“ и „Пътинженеринг“ срещу над 37.3 млн. лв. без ДДС. Ценовото предложение на консорциума надвишава прогнозната стойност с малко над 16.5 млн. лева, пише Economic.

Припомняме, че индикативната стойност на търга, който бе обявен в края на август, бе малко над 20.8 млн. лв. без ДДС. Още в документацията обаче бе записано, че тя не е пределна, т.е. може да бъде надскочена. В процедурата оферти подадоха три консорциума:

  • ДЗЗД „Дунав мост“, с участници „ГБС – Инфраструктурно строителство“ и „Пътинженеринг“ – ценовото им предложение е над 37.3 млн. лв. без ДДС
  • ДЗЗД „Данубиус“, с участници „ОРС – Инфраструктура“ и „Автомагистрали – Черно море“ – тяхната оферта бе най-висока – над 47.8 млн. лв. без ДДС
  • ДЗЗД „ПБ Дунав мост 2023“, с участници „Парсек Груп“ и „БГ Ленд Ко“ – тяхното ценово предложение бе най-ниско – малко над 21.8 млн. лв. без ДДС

Решението за избор на изпълнител е подписано на 15 ноември от председателя на АПИ Ясен Йорданов. На първо място е класиран ДЗЗД „Дунав мост“, на второ – ДЗЗД „Данубиус“, въпреки че предложената оферта надскача прогнозната стойност на поръчката с над 50%.

Консорциумът, подал най-ниската оферта – ДЗЗД „ПБ Дунав мост 2023“ – е отстранен от състезанието, тъй като Комисията не е приела обосновката му за видимо по-благоприятната цена спрямо останалите две оферти, става ясно от протокол на Комисията. Документът е качен в Регистъра за обществени поръчки на 15 ноември, след като е изготвен и съставен на 26 октомври. През последната година и половина Пътната агенция придоби навик да не качва регулярно и системно документациите по търговете, които провежда.

ДЗЗД „ПБ Дунав мост 2023“ аргументира по-благоприятното си ценово предложение с няколко мотива:

  • Висококвалифициран технически и изпълнителски персонал с богат опит в изпълнението на пътни обекти, което води до по-голяма производителност и съответно по-ниска цена;
  • Наличие на тежкотоварни автомобили, които да превозват материалите;
  • По-голяма част от ремонта на пътното платно да се изпълни по технология на „Студено рециклиране“.

Комисията обаче не приема обосновката, тъй като счита, че са налице пропуски, които се отразяват върху нейната пълнота и обективност, както и че липсват доказателства за твърденията на участника. Именно заради това го предлага и за отстраняване.

„В обосновката са налице противоречия, несъответствия, и субективни твърдения на участника, които остават недоказани и необосновани“, посочва Комисията.

Основният ремонт на съоръжението е предвидено да продължи 730 календарни дни, или точно 2 години. Дейностите се финансират от бюджета на АПИ. Гаранционният срок на ремонта е 6 години.

Общата дължина на участъка на българска територия е 1.057 км. Основен ремонт на съоръжението не е правен отпреди повече от 20 години, когато са укрепени фугите. През 2011 г. е сменена хидроизолацията и асфалтовата настилка.

Сега техническият проект предвижда основен ремонт на съоръжението, цялостна подмяна на асфалтовата настилка, на панелите, хидроизолация, нови предпазни огради, ограничителни системи, маркировка и т. н.

При изпълнението на ремонтните дейности няма да се спира изцяло движението по „Дунав мост“, но със сигурност ще бъде изключително затруднено предвид тежкотоварният трафик, който преминава. Предвидено е движението да се осъществява в едното платно.

Сподели: