Агроиновациите и съвременните тенденции в земеделието ще бъдат във фокуса на предстоящите заседания през 2023-а на съвместната българо-румънска земеделска работна група

Агроиновациите и съвременните тенденции в земеделието ще бъдат във фокуса на предстоящите заседания през 2023-а на съвместната българо-румънска земеделска работна група

Агроиновациите и съвременните тенденции в земеделието ще бъдат във фокуса на предстоящите заседания през 2023-а на съвместната българо-румънска земеделска работна група. Това бе обявено днес в рамките на среща на двете страни, която се проведе в Окръжния съвет в Гюргево. Комисията функционира вече повече от 12 години и бе създадена по предложение на Асоциация „Еврорегион Данубиус“. Форумът се утвърди като един от най-ефективните инструменти за създаване на нови контакти между фермерите, както и за обмяна на добри практики на регионално и национално ниво.

„През настоящата година тази тенденция ще бъде запазена и вярвам, че ще допринесем за увеличаване на българо-румънския търговски обмен в сектора на земеделието и животновъдството“, коментира областният управител на Русе Анатоли Станев. Според него е необходимо да се обърне внимание и на адаптирането спрямо климатичните промени при отглеждането на различни земеделски култури, както и на възможностите, които се предлагат от Европейския съюз. Подобни възможности за дискусии и посещения на място, каквито дава съвместната комисия, са в основата на това селското стопанство да се превърне в модерен и устойчив дял от българската икономика.

Припомняме, че преди по-малко от месец със съдействието на областния управител от Министерството на земеделието проведоха информационна кампания в региона относно Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони в България за периода 2023 – 2027-a, като форумът посетен от повече от 300 души. Осигурените средства по плана възлизат на малко над 8 млрд. евро. По интервенциите за Директни плащания финансовият ресурс възлиза на 4 400 517 396 евро, а за инвестиции в селските райони са предвидени 3 529 075 550 евро. В допълнение на това са предвидени и специални интервенции за лозаро-винарския сектор на стойност 98 935 535 евро, за пчеларство 25 798 563 евро и 5 786 635 евро за секторни интервенции.
През тази година работата на българо-румънската комисия ще бъде насочена най-вече към внедряването на принципите на екологичното земеделие и насърчаването на обмяната на добри практики между производителите от двете страни на река Дунав. Предвижда се посещение на биологична ферма за отглеждане на българска млечна коза и съответно прилежащия към нея селекционен център, фирма, произвеждаща закваски и пробиотици, разработени на базата на специални щамове млечнокисели бактерии, а също и на такава за производство на сок от шоково замразени плодове. Сред идеите е румънски предприемачи да посетят и един от най-големите в страната фестивали – този на киселото мляко в Разград.

В днешното заседание участваха още експерти от Областната администрация в Русе, областният управител на Разград Драгомир Златев, заместник-председателят на Окръжния съвет в Гюргево Кристиян Анкулеску, изпълнителният директор на Асоциация „Еврорегион Данубиус“ Лили Ганчева, както и директорът на Областна дирекция „Земеделие“ в Русе Владимир Тедески, директорът на Областната дирекция по безопасност на храните инж. Иван Ласонин, експерти от Националната служба за съвети в земеделието, а също и инж. Красимир Георгиев, който е директор на Областна дирекция на Държавен фонд „Земеделие“. На събитието присъства и Въжения Драгня от националната фермерска организация на Румъния, която включва повече от 22 000 членове.

Сподели: