„Агро Чобанов“ ЕООД ще създаде нова птицеферма във Ветово

„Агро Чобанов“ ЕООД – Смирненски ще инвестира в създаване на птицеферма за отглеждане на бройлери с капацитет 30 000 броя места за птици с местоположение поземлен имот № 179016 в землището на град Ветово. Това ще стане в имот с площ от близо 162 декара. Ще бъде реконструирана и основно ремонтирана съществуваща сграда – бивш свинарник, на чиято площ от 1500 м2 ще се отглеждат птиците с възраст до 45 дни. В помещението ще има хранителни, поилни и транспортни системи за фураж.

Технологията на отглеждане ще е свободно върху постеля от слама. Генерираният твърд торов отпадък ще се изнася след края на всеки цикъл по отглеждане с ремарке до земеделски земи за наторяване. Това ще става на база сключен договор.

Сподели:

Още новини от деня