Адвокат Йоана Димитрова ще помага на ОИК – Две могили

За подпомагане на дейността на ОИК Две могили ще се наеме един специалист-експерт за периода на дейността на ОИК Две могили с месечно възнаграждение 780 лева. Експертът подпомага дейността на ОИК Две могили: Подготовка на проекти за решения на ОИК, писма и други документи, подпомага воденето на различни видове регистри в ОИК, подпомага за изготвянето на дневния ред на заседанията, подпомага членовете на комисията при приемане на протоколите от СИК, следи за спазването на нормативните актове касаещи комисията, осъществява и други дейности и функции възложени му от председателя и членовете на ОИК в процеса на подготовка и провеждане на изборите за общински съветници и кметове. Адв. Йоана Георгиева Димитрова е определена за експерт към ОИК. Заверено копие от решението се изпрати на кмета на Община Две могили за сключване на граждански договор с определеното лице за периода от 09.09.2019 г. до 10.11.2019 г.

Сподели:

Още новини от деня