административен съд русе

Административен съд – Русе ще бъде домакин на работна среща за съдебната практика по ЗУСЕСИФ

Административен съд – Русе е домакин на работна среща, на която ще бъдат обсъдени особености в съдебната практика на административните производства по Глава пета (Финансово управление и контрол) от Закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ).

В срещата ще участват началникът на отдел „Верификация“ Мария Железарова и Георги Янков – началник отдел „Верификация – Северен“ от Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ към Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти“ на Министерството на труда и социалната политика.

Сподели:

Още новини от деня