административен съд русе

Административен съд – Русе е сред водещите в съдебната карта за уеб ергономичност, публичност и прозрачност

Административен съд – Русе е сред водещите съдилища в общата класация за ергономичност, степен на публичност и прозрачност на данни, базирани в интернет страницата си, сочи проведено от Асоциация „Прозрачност без граници“ изследване на общо 178 съдебни уебсайтове на върховни, апелативни, окръжни, административни и районни съдилища.

Целта на проучването е била да очертае параметрите на съществуващите добри практики и на наличните дефицити в използването на официалните интернет страници за повишаване на доверието на гражданите в правораздавателните институции.
Резултатите бяха представени в края на миналата седмица, на проведена национална кръгла маса на тема „Прозрачността в работата на съдилищата“, организирана от Асоциация „Прозрачност без граници“, след финализиране на дейностите по проект „Изработване и застъпничество за въвеждане на Еталон за публичност и прозрачност в работата на съдилищата – гарант за обществено доверие и граждански контрол върху системата на правораздаването“.

Класацията на съдилищата е била на база оценяване по определени количествени параметри за ергономичност и 23 индикатора за качество като достъп до правосъдие, прозрачност и отчетност; етика и отговорност; връзки на съдилищата с обществеността и медиите; връзки с участниците в съдебни процедури; достъпност и яснота на езика; функционалност, структура и визия.

Еталон за публичност и прозрачност в работата на съдилищата.

Сподели: