Административен съд – Русе мълчалив отказ на Кмета на Община Иваново за категоризиране на обект до Тръстеник

Административен съд – Русе отмени мълчалив отказ на Кмета на Община Иваново за категоризиране на обект – заведение за бързо обслужване “Бистро”, находящо се на ТИР – паркинг с. Тръстеник, общ. Иваново по заявление вх. № ОБА 11-6/13.08.2013 г. на „….” ЕООД. Съдът върна преписката на Кмета на Община Иваново за произнасяне по Заявление вх. № ОБА 11-6/13.08.2013 г. на „….” ЕООД съобразно дадените в мотивите на решението указания по приложение…

Код на новината : *120263.html

    

Сподели: