Административен съд – Русе отново е домакин на двуседмичните практически занятия на второкурсниците от Юридическия факултет на Русенския университет

Административен съд – Русе отново е домакин на двуседмичните практически занятия на второкурсниците от Юридическия факултет на Русенския университет

След двугодишно прекъсване Административен съд – Русе отново е домакин на двуседмичните практически занятия на второкурсниците от Юридическия факултет на Русенския университет.

В рамките на предвидените в учебния план занятия от 23.05.2022 г. до 03.06.2022 г. съдът ще осигури на бъдещите юристи достъп до съдебни заседания и документация по различни административни производства.

Бъдещите юристи ще имат възможност да се запознаят с особеностите на различните съдебни спорове и с правилата за провеждане на съдебните заседания. Ще научат повече за страните в административния процес, за допустимостта и видовете доказателствени средства, за срокове за постановяване и обжалване на съдебните актове.

От 2019 г. практиките по дисциплините „Административно право” и „Административен процес“ се провеждат в края на летния семестър.

Занятията на студентите започнаха днес, 23.05.2022 г., със среща-разговор със зам.-председателя на съда съдия Росица Басарболиева. В края на учебната практика ще се проведе симулативен процес, като събитието е част от предстоящите инициативи, посветени на 15-годишнината от създаването на Административен съд – Русе.

Сподели: