темида съд дело

Административен съд – Русе с нови правила за достъп по дела с обществен и медиен интерес

Във връзка с възобновяване разглеждането на дела в Административен съд – Русе и с оглед ограничаване на риска от разпространението на коронавирусна инфекция съдът утвърждава нови правила за достъп до съдебни производства с обществен и/или медиен интерес.

В съдебните зали ще бъдат допускани журналисти след предварителна заявка, подадена в пресцентъра на съда не по-късно от три дни преди провеждане на заседанието. Заявките ще се подават на електронната поща pr@admcourt-ruse.com с точно посочен брой представители на медия, които желаят да присъстват в заседанието.

Достъпът на журналисти ще бъде осигуряван след преценка на съдебния състав за брой присъстващи в залата с оглед спазване на всички противоепидемични мерки.

Редът и условията за достъп до дела със значителен обществен и/или медиен интерес са съобразени с решение на Съдийската колегия на ВСС по протокол № 16/19.05.2020 г. за работата на съдилищата в условията на пандемия.

Сподели:

Още новини от деня