РТИК ще представи възможности за професионално обучение и заетост рамките на Европейската седмица на професионалните умения

АЗ: Всички дейности, свързани с обучения с ваучери, следва да бъдат отложени

Агенцията по заетостта информира, че във връзка с обявяването на извънредно положение в България и предприемането на мерки за ограничаване разпространението на вируса COVID-19, Управляващият орган (УО) на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” (ОП РЧР) издаде следните указания:

Всички дейности, свързани с обучения с ваучери, следва да бъдат отложени. Съгласно условията за кандидатстване на УО на ОП РЧР по процедура BG05M9OP001-1.016 „Ваучери за заети лица” не е допустимо провеждането на дистанционно обучение. До промяната на условията за кандидатстване разходите за всяко едно проведено дистанционно обучение се считат за недопустими за финансиране и няма да бъдат изплащани на доставчиците на обучение от Агенцията по заетостта (Конкретен бенефициент по проекта).

Агенцията по заетостта препоръчва стриктно спазване на препоръките на Министерството на здравеопазването и Националния оперативен щаб за недопускане и ограничаване разпространението на коронавируса.

Актуална информация ще бъде публикувана на официалния сайт и на фейсбук страницата на Агенцията по заетостта.

сн. Архив

Сподели:

Още новини от деня