Академикът от БАНИ Петър Иванов е кандидат за кмет на Община Русе от ПП,, Възраждане ‘‘

Академикът от БАНИ Петър Иванов е кандидат за кмет на Община Русе от ПП,, Възраждане ‘‘

На днешното събрание на ПП,, Възраждане ‘‘- Русе бяха излъчени три кандидатури за кмет на Община Русе. Първата беше на председателя на общинската структура в град Русе – Дилян Саманджиев, втората на трикратния световен шампион по вдигане на тежести –Златан Ванев и третата на академика от Българската академия на науките и изкуствата Петър Иванов.

По време на гласуването Дилян Саманджиев и Златан Ванев си дадоха отвод и основен кандидат остана академик Петър Иванов.

Кандидатурата му беше приета от ръководството и членовете на ПП ,,Възраждане ‘‘- Русе. По време на събранието стана ясно, че организацията ще участва на предстоящите местни избори с изцяло самостоятелна листа за общински съветници и кмет. Фаворит за водач на листата за общински съветници е председателя на местното ръководство Дилян Саманджиев.

Петър Иванов е доктор и професор, академик по социална психология, роден в Русе. Хабилитира се през 1990 г. като доцент по социална психология, а впоследствие и като професор по социална психология. Работи дълги години в сферата на висшето образование в България. В няколко български университети е бил ръководител на катедра и декан. Проф. д-р Петър Иванов създава заедно със свои колеги и е пръв ръководител на катедри по психология във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ и във Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“. Участвал е в създаването на Факултета по бизнес и мениджмънт в Русенския университет „Ангел Кънчев“ и преподава там в първите години от основаването му шест учебни дисциплини. Преподавал е няколко дисциплини и в катедрите „Промишлен дизайн“ и „Европеистика“, като е помогнал за тяхното развитие още от основаването им. Директор е на Демографския институт в Българската академия за наука и изкуства. Има публикувани редица научни трудове, учебници и няколко книги. Завършва Икономически университет – София, след което се връща в родния град Русе. Работи в различни области – началник отдел „Култура“, зам.- председател на Общинския съвет за култура, главен редактор на тогавашния ежедневен вестник в Русе ,,Утро‘‘ и др. Става университетски преподавател, като минава през всички равнища – от главен асистент до професор. Петър Иванов е инициатор и ръководител на националните „Патриотични семинари“ и е заместник – председател на Центъра за демографска политики.

Сподели: