Академик Христо Белоев бе избран за зам. - председател на Управителния съвет на Съвета на ректорите

Академик Христо Белоев бе избран за зам. – председател на Управителния съвет на Съвета на ректорите

Академик Христо Белоев бе избран за зам. – председател на Управителния съвет на Съвета на ректорите от провелото се днес общо събрание. За председател бе избран академик Лъчезар Трайков (МУ-София). За секретар на УС е избран проф. Димитър Димитров. За председател на Контролния съвет е избрана проф. Тони Шекерджиева-Новак. Членове на Управителния съвет на Съвета са: акад. Хр. Белоев, проф. Н. Изов, проф. Д. Димитров, проф. Е. Станимиров, доц. Д. Ярков, проф. И. Копрев.

Сподели: