Академик Христо Белоев и Елеонора Николова на балотаж за председател на ОбС – Русе

Преди минути завърши тайното гласуване за избор на председател на Общински съвет – Русе. То се провежда в зала „Европа“ в рамките на учредителното заседание на новия състав на ОбС – Русе. Комисията по избора е с председател Евгени Игнатов. 50 съветници са упражнили право на глас по направените предложения. След избора се установи следното:

Анатоли Станев – 9 действителни гласа,

Елеонора Николова – 11 действителни гласа,

Мариян Димитров – 5 действителни гласа,

Рена Стефанова – 6 действителни гласа,

Христо Белоев – 19 гласа.

На проведения първи тур не се получи необходимото мнозинство от 26 гласа, поради което се пристъпи към повторно гласуване, но само с участието на двамата кандидати, получили най – голям брой гласове.

Сподели: