Академик Христо Белоев откри 60-тата международна годишна научна конференция на Русенския университет и Съюза на учените – Русе

Време за прочитане: 2 мин.

В навечерието на Деня на народните будители, Русенски университет „Ангел Кънчев“ открива 60-тата международна годишна научна конференция на Русенския университет и Съюза на учените – Русе с пленарен доклад на ректора на Русенския университет акад. проф. дтн Христо Белоев на тема: „Модернизация на висшето образование в България и роля на регионалните университети“.

Конференцията се провежда в периода 28-30 октомври 2021г. като включва пленарна сесия и  28 паралелни виртуални тематично обособени сесии, в които изследователи от 17 държави в Европа и Азия, представят 314 научни доклада, обединени от водеща тема на научното събитие  – „Нови индустрии, дигитална икономика, общество – проекции на бъдещето IV“.  Това е четвъртото издание по тази тема, поради големия интерес на учените от страната и чужбина, към изследване на различни процеси, тенденции  и практики условията на трансформираща се социално-икономическа среда – от нейните регионални до глобални измерения. Сесии като част от Конференцията се провеждат и във филиалите в Силистра (15.10.21г.) и Разград (05.11.2021г.), което за пореден път подчертава ролята на университета като фактор за развитие на регионите. 

Основно събитие в програмата на Конференцията е Първата официална среща на партньорите по проект „ДИГИТАЛНИ ТЕХНОЛОГИЧНИ СИСТЕМИ ЗА ЧИСТА И СИГУРНА ОКОЛНА СРЕДА – 5D ALLIANCE“, част от Националната пътна карта за научна инфраструктура на Р България. Проектът се координира от Русенски университет и е уникален по рода си, тъй като цели да създаде и развива хибриден тип дигитална разпределена изследователска инфраструктура, която да е движеща сила за социално-икономическия напредък в Дунавския макро-регион. 

5D ALLIANCE обединява 11 университета и института от страната и 13 асоциирани партньора. Партньорската среща ще се проведе на 29.10.21г. с участието ректори и директори на изследователски институти и организации, които са пълноправни партньори в Алианса. На нея ще бъдат представени плановете за развитие на инфраструктурата и консорциума и ще бъде избрана правна форма за неговата регистрация.

5D ALLIANCE  събира в едно изследователско семейство екипи от учени, които да взаимодействат без граници, да намират иновативни решения за индустриите като разгръщат потенциала си в условията на глобална свързаност, споделени ресурси, ноу-хау и експертиза. Концепцията на 5D ALLIANCE не е само илюстрация на визията на Русенски университет и партньорите за модернизация в сферата на научните изследвания, но и стъпка напред по пътя на отворената наука на България. 

Убеден съм, че енергията, новаторството и обединените усилия, капацитет и ресурси на всички партньори в 5D ALLIANCE, ще позволят да изградим  една значима за бъдещето на България и Дунавското пространство, споделена научноизследователска инфраструктура, която да осигури нови хоризонти пред много млади учени!“ – сподели акад. Белоев.

Проектът беше високо оценен от Европейската комисия и Министерство на образованието и науката при селекцията на предложения, които да са част от Националната пътна карта на научната инфраструктура в края на миналата година, а ролята на Картата е да приоритизира, важните за страната научни обекти, които да могат да получават в бъдеще административна, техническа и финансова подкрепа за реализация на значими научно-изследователски проекти.

Сподели:

Още новини от деня