Академик Христо Белоев: Сила, Достойнство и Авторитет са думите, които описват значимото присъствие на Русенския университет на националната и световната академична карта

Академик Христо Белоев: Сила, Достойнство и Авторитет са думите, които описват значимото присъствие на Русенския университет на националната и световната академична карта

Академик Христо Белоев: Сила, Достойнство и Авторитет са думите, които описват значимото присъствие на Русенския университет на националната и световната академична карта

ВЕСЕЛИ КОЛЕДНИ И НОВОГОДИШНИ ПРАЗНИЦИ!

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ, СЛУЖИТЕЛИ, СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ,

Изпращаме една трудна и предизвикателна, но успешна за Русенския университет година, която ни изпълва с удовлетворение и гордост от постигнатите резултати!

Ø От 13 март 2020 година сме в тежка пандемична ситуация, но това не ни попречи да приключим успешно учебната 2020/21 година и да започнем новата 2021/22 учебна година след почти изцяло онлайн записване на студентите;

Ø Проведохме пет седмици присъствено обучение и към момента онлайн приключваме успешно зимния семестър на настоящата учебна година;

Ø Получихме най-високата /максималната/ оценка от Министерството на образованието и науката за първата година от изпълнение на Политиката за развитие на Русенския университет, утвърдена със заповед на министъра на образованието и науката;

Ø Започнахме изграждането на нов Научно-изследователски комплекс;

Ø Въвеждаме в експлоатация Центъра за върхови технологии по проекта УНИТе;

Ø Осъвременяваме електронните платформи на Русенския университет и развиваме онлайн платформите за обучение на студентите, за да гарантираме високо качество и ефективност на учебния процес и изследователската дейност;

Ø Университетът и всички негови звена и подразделения реализират много инициативи и събития съвместно с бизнеса, публичните институции, училищата и със своите международни партньори;

Ø Русенският университет се утвърди като гарант и двигател за развитието на икономиката и обществения живот в регионите, където сме позиционирани;

Ø Русенският университет продължава своя възходящ път на лидер в Дунавското пространство и Европейското пространство за образование и изследвания.

Сила, Достойнство и Авторитет са думите, които описват значимото присъствие на Русенския университет на националната и световната академична карта. Но това не са само думи. Това е безценният принос на всички членове на академичната общност, превърнали русенската Алма Матер в своя съдба, житейско и творческо дръзновение.

Скъпи колеги!

В очакване сме на най-светлите празници, изпълнени с нови надежди и смели мечти. От цялото си сърце Ви пожелавам много здраве, мигове на безгранично щастие с най-близките Ви хора, радостни преживявания, благодатни дни, творческа енергия и нестихваща вяра в доброто, в могъществото на духа и най-чистите човешки пориви!

ВЕСЕЛИ КОЛЕДНИ И НОВОГОДИШНИ ПРАЗНИЦИ!

академик Христо Белоев,

Ректор на Русенски университет

Сподели: