Академик Христо Белоев: Честит 78-и рожден ден на Русенския университет!

Белоев

78 ГОДИНИ ОТ СЪЗДАВАНЕТО НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ!

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

Уважаеми преподаватели, служители, студенти и докторанти,

Уважаеми партньори и гости на Русенския университет,

За 78-и път Русенският университет отбелязва годишнината от своето създаване с тържествен празник на духовното единение, целеустремеността и непоколебимата увереност в силата и достойнството на висше училище с утвърдени традиции и отвоювано престижно място в националното и международното пространство за образование и изследвания.

За 78-и път нашето голямо академично семейство отправя послание за достойно извървян път през годините, за настоящи и бъдещи успехи, чийто залог е неуморният колективен труд на академичната общност, вярата в тържеството на иновативните идеи и обединяващата сила на вековните академични ценности.

За всички нас празникът на Русенския университет е ден на равносметка за постигнатото през годините, но и ден, в който даваме воля на най-смелите си мечти за бъдещето на русенската Алма Матер.

Ако мога с една дума да обобщя мислите и чувствата, които ни вълнуват в този ден, бих избрал думата ГОРДОСТ. Всички ние имаме с какво да се гордеем, когато изричаме името на Русенския университет.

Повод за гордост ни дават красотата, светлината и достолепието на нашите образователни и изследователски пространства, съчетаващи по неповторим начин респект към традицията и тържество на новите идеи. Като птица, разперила криле, архитектурният ансамбъл на нашата Алма Матер извисява своето великолепие и ни зарежда с енергия и позитивизъм. Новите допълнения към ансамбъла – Центърът за върхови постижения, който наскоро отвори врати, и Научно-изследователският комплекс, който открихме днес, ще се превърнат в дом на науката и иновациите за нашите талантливи учени и иноватори, дом на творчеството и идеите, наредили Русенския университет сред 10-те изследователски университети в България.

Друг повод за гордост и увереност в бъдещето ни дават нашите студенти и докторанти. Те са нашата сила и нашето основание да се раздаваме без остатък, за да постигнем високо качество на образованието и изследванията, отговарящо на потребностите на дигиталните поколения. Успехите на нашите млади хора в аудиториите, в национални и международни състезания, в спорта и културните дейности са нашето най-голямо богатство, с което се гордеем и умножаваме, за да пребъдем.

Заслужена гордост изпитваме от постиженията на нашите преподаватели и сътрудници от факултетите и филиалите на Русенския университет. Техният ежедневен всеотдаен труд дава богати плодове, измерени чрез качеството и разнообразието на предлаганите от нашия университет специалности, чрез непрекъснато увеличаващия се брой на уеб базираните курсове и дигиталните пособия, чрез признанието за иновативни научни разработки, индексирани в световно признати бази данни. Резултатите от този труд са видими в оценките за акредитация на нашите професионални направления и общата оценка на МОН за изпълнение на Политиката на Русенския университет, която за трета поредна година е най-високата възможна.

Изброявайки поводите за гордост от постиженията на Русенския университет, не мога да пропусна международната и проектната дейност на нашето висше училище. Международният авторитет на Русенския университет е безспорен и за това са налице многобройни свидетелства. Ние сме сред лидерите в България по брой на изпълняваните международни проекти и дела на проектното финансиране в бюджета на университета. Влиятелната ни позиция в трансграничния регион и Дунавското пространство отдавна е утвърдена и нашият университет все повече се налага като двигател и гарант за развитието на този регион. Изпълнението на програма Еразъм+ ни нарежда сред най-успешните университети в България, като свидетелство за това са получените 4 награди от Националната Еразъм агенция през последните години. Все повече Еразъм студенти и преподаватели от партньорски университети в Европа избират Русенския университет за своя период на мобилност, което е атестат за международния престиж на нашето висше училище.

Не мога да не спомена още един повод за гордост, който придава специална значимост на нашите постижения. Това е съвместната ни дейност с нашите партньори от бизнеса, публичните администрации, училищата и културните институции от прилежащите региони на Русенския университет. Дългогодишното ни успешно партньорство ни позволява да изпълним мисията си на социално отговорна институция с важно значение за развитието на регионалната екосистема.

Изброените поводи за гордост от постиженията на Русенския университет в никакъв случай не изчерпват многостранната ни дейност като висше училище, възприело визията и отговорностите на лидер в националното и международното пространство за образование и изследвания. Вече 78 години Русенската Алма Матер неотклонно следва своя възходящ път на развитие и просперитет, увенчан с труда и стремежите на поколения студенти, докторанти, преподаватели и служители. Този колективен труд заслужава нашата огромна и искрена БЛАГОДАРНОСТ.

Нека да благодарим на студентите и докторантите на Русенския университет, които наричаме наши колеги и партньори в откриването на световете на знанието и науката с най-актуалните измерения на нашето съвремие. Вие, млади приятели, сте залог за бъдещето не само на Вашата Алма Матер. Вие сте бъдещето на Вашите градове и региони, на България и на Европа.

На този тържествен ден нека да благодарим на преподавателите и служителите на Русенския университет за отдадеността на нашата обща кауза, за неуморния труд, за иновативното мислене, за постигнатата хармония в човешките взаимоотношения. Вие, уважаеми колеги, всеки ден творите добро, което струи от нашия светъл храм на образованието и науката.

Не на последно място, нека да благодарим на нашите регионални, национални и международни партньори за безрезервната подкрепа и вярата в Русенския университет. Тази подкрепяща ръка е безценна за нас, защото заедно с нашите партньори мислим в една посока и тя е – по-доброто бъдеще на нашия регион, на България и Европа.

Специално място в листата на партньорите, които заслужават нашата огромна благодарност, е отредено на Министерството на образованието и науката на Р България. От сърце благодарим на министъра на образованието и науката и неговия екип за партньорския диалог и подкрепата за нашите проекти и инициативи. Общата ни кауза и мисия ни задължават да работим още по-активно и иновативно за авторитета на българското висше образование и наука в глобален мащаб.

Нека още дълги години празникът на Русенския университет да ни събира, за да споделяме общата си радост и удовлетворение от постигнатото и общите си мечти за още по-силен, иновативен и воден от авангардни идеи Университет на Бъдещето.

На всички Вас, уважаеми колеги и партньори на Русенския университет, желая много здраве, лично щастие, дръзки мечти и енергия за тяхното осъществяване в името и за благото на Русенската Алма Матер.

Честит 78-и рожден ден на Русенския университет!

Честит празник, скъпи колеги и приятели!

академик Христо Белоев

Ректор на Русенския университет „Ангел Кънчев“

Сподели: