Академичният съвет на Русенския университет „Ангел Кънчев“ на свое заседание подкрепи Позицията на Съвета на ректорите на висшите училища в България

Академичният съвет на Русенския университет „Ангел Кънчев“ на свое заседание подкрепи Позицията на Съвета на ректорите на висшите училища в България и заявява: „По повод на студентската окупация на Софийския университет “Св. Климент Охридски” и последвали окупации в някои други висши училища: Признаваме конституционното право на членовете на академичната общност да протестират със всички законни средства. Но възразяваме срещу нарушаването на права, както и тяхното упражня…

Source: *119562.html

    

Сподели: