Академичното ръководство на Русенския университет проведе традиционна среща с пенсионираните преподаватели и служители

Академичното ръководство на Русенския университет проведе традиционна среща с пенсионираните преподаватели и служители

Днес в Русенския университет се проведе традиционната среща на Академичното ръководство с пенсионираните преподаватели и служители.

В началото на срещата ректорът на университета чл.-кор. проф. д.т.н. Христо Белоев представи развитието на висшето училище през последната година – успешно преминалата акредитация с отлична оценка, промените в учебния процес, научно-изследователската и международната дейности, както и значимите събития, организирани и проведени в университета.

В края на срещата с Грамоти бяха отличени пенсионирани преподаватели, във връзка с навършването им на кръгла годишнина, активното им участие в учебния процес и дългогодишната им работа за развитието на университета.

Сподели:

Още новини от деня