Аксес Консултанси ООД

Аксес Консултанси ООД

Русе, ул. Г.С. Раковски № 4
Тел. +359 879 202 823
E-mail: [email protected]
Website: www.accessrecruitment.eu

Access Consultancy Ltd.
Ruse, BULGARIA
4 Rakovski street
Tel. +359 879 202 823
E-mail: [email protected]
Website: www.accessrecruitment.eu

„Аксес консултанси“ е консултантска компания със седалище в гр. Русе, която извършва пълно бизнес обслужване на нови бизнеси и такива, които търсят развитие и трансформация.

Основната ни дейност е подбор на персонал. Предлагаме професионализъм и високи стандарти в работата си.

На нас разчитат мениджъри, които са оценили отговорната си роля в стратегическо и оперативно развитие на бизнеса си. Затова те се обръщат към нас за решаване на задачите по подбор и преструктуриране на персонала.

Събрахме професионализма на всеки от нашите консултанти и партньори в различни области на бизнес услугите, за да изградим продукт, който да снеме от предприемачите натоварването от практическите стъпки по стартирането и развитието на една бизнес идея. Така бизнес генераторите имат възможност да мислят мащабно и напред, за да градят своя бизнес без натиска на дребните детайли.

Access Consultancy is a consulting company based in the city of Ruse. We provide full business services to new businesses and those seeking development and transformation.

Our main business is recruitment. We offer professional and high standards in our work.

Managers rely on us because they have evaluated their commitments in strategic and operational business development. They rely on us as professional consultants for the tasks of personnel selection and restructuring.

We have gathered the professionalism of each of our consultants and partners in different areas of business services in order to build a product that saves entrepreneurs from the workload of the practical steps of starting and developing a business idea. In this way, business generators have the opportunity to think big and forward to build their business without the pressure of small details.

Членуваме в Българо-румънската търговско-промишлена палата. Нашият управляващ консултант Росица Великова е член на Британския институт по подбор на персонал и BNI.

С нас достигате до своя успех!

Access Consultancy are part of the Bulgarian-Romanian Chamber of Commerce and Industry. Our Managing Consultant Rositsa Velikova is a member of the British Institute of Recruiters and BNI.

Access your success with us!

Регистрационен номер на Агенцията по заетостта в България 2566 – за подбор на персонал в България, и 2567 – за подбор на персонал за други държави.

Работно време от понеделник до петък от 9.00 до 17.00 часа

Registration number of the Bulgarian National Employment Agency 2566 – for the selection of personnel in Bulgaria, and 2567 – for the selection of personnel for other countries.

Working hours from Monday till Friday from 9.00 to 17.00 h.

Сподели: