Аксес Консултанси ООД

Аксес Консултанси ООД

Русе, ул. Г.С. Раковски № 4
Тел. +359 879 202 823
E-mail: office@accessrecruitment.eu
Website: www.accessrecruitment.eu

Access Consultancy Ltd.
Ruse, BULGARIA
4 Rakovski street
Tel. +359 879 202 823
E-mail: office@accessrecruitment.eu
Website: www.accessrecruitment.eu

Ние сме „Аксес Консултанси”, компания за подбор на персонал със седалище в гр. Русе. Надеждните ни услуги помагат на работодателите в България и Европа да намерят подходящия персонал за техните нужди. Успехът ни се крие в прилагания подход на партньорство и професионализъм, действайки като разширение на HR екипа на компанията.

We are „Access Consultancy“, a recruitment company based in Ruse, BULGARIA. The reliable services we offer help employers in Bulgaria and around Europe to find the right staff suiting their needs. Our success lies in the approach of partnership and professionalism, acting as an extension of the HR team of the company.

Ако сте собственик на фирма или мениджър, ние ще насочим Вашите очаквания и изисквания към тези специалисти и потенциални кандидати, така че в крайна сметка да имате човека със съответните знания, умения и опит в екипа си.

Членуваме в Българо-румънската търговско – промишлена палата, а управляващият ни консултант Росица Великова – и в Британския институт за подбор на персонал.

С нас имате достъп до своя успех!

If you are a company owner or a manager, we will direct your expectations and requirements towards those professionals and potential candidates so that in the end of the day you have the person with the relevant knowledge, skills and experience in your team.

We are a member of the Bulgarian-Romanian Chamber of Commerce and Industry and our managing consultant Rositsa Velikova – of the British Institute for Recruiters.

With us you have access to your success!

Регистрационен номер на Агенцията по заетостта в България 2566 – за подбор на персонал в България, и 2567 – за подбор на персонал за други държави.

Работно време от понеделник до петък от 9.00 до 17.00 часа

Registration number of the Bulgarian National Employment Agency 2566 – for the selection of personnel in Bulgaria, and 2567 – for the selection of personnel for other countries.

Working hours from Monday till Friday from 9.00 to 17.00 h.

Сподели:

Още новини от деня