Активни срещу фалшивите новини в АГ „Гео Милев“

Време за прочитане: < 1 мин.

На 13.05.2019 г. в АЕГ „Гео Милев“ се проведе представянето на съвместната проектна работа по английски език и информационни технологии в X „г“ клас на тема: „Fighting Fake News“. Целта на този проект е да се повиши информираността на учениците относно дигитално-медийната среда – какви са  опасностите от манипулациите на информацията, как да различават истинските от фалшивите новини и как да се предпазват от това да бъдат подведени.

Класът беше разделен на изследователски екипи, които имаха практическата задача да направят проучване на проблема “Фалшиви новини”, като получената информация представят в уебсайт двата езика – български и английски.  Десетокласниците представиха резултатите от своя труд пред VIII “б” клас, ръководителите на проектно-базираното обучение г-н Сибин Недков – учител по английски език, г-жа Надежда Стодева – ръководител направление ИКТ и други учители, които са част от професионалната учебна общност.

В процеса на работата учениците изградиха умения за критично мислене и работа с медийно и мултимедийно съдържание. Справяйки се успешно с  предизвикателството да работят в екипи, сформирани на случаен принцип, те създадоха автентичен дигитален продукт – sosnews.elsruse.eu ( Students Offer Solutions news)

Сподели:

Още новини от деня