кей

Актуализиран е инвестиционният профил на Община Русе

През последните няколко години успяхме да осъществим знакови и дългоочаквани проекти, благодарение на които възродихме Русе като град-лидер, като икономически и индустриален център в региона!

Отличните предпоставки за получаване на добро образование в комбинация със стратегическото географско местоположение, сигурната бизнес среда и динамичния ръст на сектори с висока добавена стойност за обществото осезаемо променят облика на Русе и го правят добро място за живеене!

Общината работи активно за осигуряване на атрактивна градска марка и благоприятен инвестиционен климат чрез изпълняването на Стратегия за инвестиционен и сити маркетинг. Русе е и една от двете български общини със собствена Иновационна стратегия за интелигентна специализация, която поставя на дневен ред нови и амбициозни дългосрочни цели. До 2025 г. Русе ще се утвърди като град на знанието и иновациите, като град с конкурентоспособна икономика, чието развитие зависи от предприемчивостта, таланта и уменията на неговите жители!

За осъществяването на тази вдъхновяваща визия за града ни, силно разчитаме на Вас – представителите на бизнеса, настоящите и потенциалните инвеститори, създателите на реален икономически растеж, казва кметът на Община Русе Пенчо Милков като встъпителни думи към напълно обновения инвестиционен профил на Община Русе.

Тук може да го видите в пълен обем.

Сподели: