Актуалните мерки в ИГРП 2021 г. представи ОИЦ - Русе

Актуалните мерки в ИГРП 2021 г. представи ОИЦ – Русе

Време за прочитане: 2 мин.

Областният информационен център – Русе проведе уебинар на тема „Индикативни годишни работни програми 2021 г.“ Събитието предизвика интерес, като близо 800 души се запознаха с предоставената информация.

В презентацията бяха включени процедурите, по които може да се кандидатства през настояща година по секторните програми, финансирани от ЕСИФ. От нея отсъстват оперативните програми „Развитие на човешките ресурси“ и „Иновации и конкурентоспособност“, тъй като те все още не са публикували ИГРП. Техният финансов ресурс бе пренасочен към мерки за подпомагане във връзка с последствията от COVID-19.

По време на онлайн представянето експертът Ана Буренкова запозна аудиторията както с процедурите , предназначени за конкретни бенефициенти, така и с тези, по които ще се кандидатства на конкурентен принцип. Най-много процедури на конкурентен принцип според индикативните програми ще има по Програма морско дело и рибарство и по Програма за развитие на селските райони. Рибарите и собствениците на риболовни кораби, засегнати от пандемията, ще получат компенсации заради временно преустановяване на риболовната дейност, за което са отделени над 2,2 млн. лева. Безвъзмездна финансова помощ от 2000 до 80 000 лева ще получат и преработвателите на продукти от риболов и аквакултури.

През април се очаква земеделски производители да могат да кандидатстват за модернизиране на стопанствата си по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ с общ бюджет над 215 млн. евро. Същия месец ще бъде отворена и подмярка  4.2. „Инвестиции в преработкамаркетинг на селскостопански продукти“ с общ бюджет над 197 млн. евро. Селската програма ще даде възможност през септември млади фермери да кандидатстват за създаване и развитие на земеделски стопанства. Подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ също ще бъде отворена през септември. Ще се подкрепят и МИГ-ове, вкл. такива,  които са минали оценка за административно съответствие и допустимост, но без одобрена за финансиране Стратегия за ВОМР.

Буренкова обърна внимание на допустимите кандидати, дейности и разходи по различните процедури и на останалите програми. В края на виртуалната среща тя информира участниците, че презентацията остава достъпна за гледане във фейсбук страницата на ОИЦ-Русе. На нея ще бъде качена и по-подробна информация за ИГРП 2021 г. Такава могат да получат също на място в офиса на центъра на площад „Свобода“ 4 , Доходно здание, на телефон 082 506 899 или пък чрез електронната ни поща oic_ruse@abv.bg.

Сподели:

Още новини от деня