Актуални въпроси на реализираните в Русенска област проекти обсъждаха днес

Актуални въпроси на реализираните в Русенска област проекти обсъждаха днес

Председателят на Комисията по европейските въпроси и контрола на еврофондовете г-н Кристиан Вигенин заедно със своите заместници г-жа Ивелина Василева и г-н Петър Петров, както и с членовете на Комисията г-н Иван Иванов и г-жа Полина Христова проведоха среща с бенефициентите по програмите, съфинансирани със средства от Европейския съюз на територията на региона относно актуалните въпроси, свързани с реализирането на проекти.

Сред акцентите от поставените въпроси беше възможността за намаляването на множеството съгласувателни процедури, които освен че забавят плащанията към бенефициентите, се оказва и че не покриват напълно предвидения размер на съответната инвестиция. Като пример беше посочено, че ако по проект има възможност да се финансира 50% от стойността на оборудването, то поради продължителните срокове реалните цени надхвърлят значително офертните, което от своя страна означава едва около 30% от инвестицията да бъде изплатена от фондовете на Европейския съюз.

Друг основен проблем, който беше посочен са различните ставки при различните програми и проекти, което води до объркване дори сред одиторите, както и разминаващи се понякога срокове при научните проекти.

Също така бяха поставени и множество методически въпроси, свързани с работата на системата „ИСУН“, Кохезионната политика на Европейския съюз, както и Дунавската стратегия.

Не на последно място беше посочено, че Русе и регионът се справят много добре в сферата на разработването и изпълнението на проекти с европейско финансиране, като към момента на територията на област Русе се осъществяват 141 проекта по 5 оперативни програми на стойност малко над 170 милиона лева.

Утре от 10.00 ч. в Зала 1 на Областната управа ще бъде даден брифинг за представителите на медиите, на който ще участва и областният управител г-н Галин Григоров.

Инициативата се осъществява от Комисията по европейски въпроси и контрол на европейските фондове в партньорство с Областна администрация Русе и Община Русе. В днешното заседание участваха и народните представител от 19 МИР г-жа Светлана Ангелова и г-н Георги Стоилов.

Сподели: