евгени велковски

Акценти от деветото заседание на Общински съвет – Русе

Деветото редовно заседание на Общински съвет – Русе беше открито от председателя акад. Христо Белоев с кворум от 50 общински съветници в залата. Бяха разгледани 52 точки в дневния ред, отправиха се 6 питания и се получиха отговори, имаше изказване на един гражданин.

Заседанието започна с изказване на председателя на постоянната комисия по „Младежта и спорта“ Пламен Рашев, който поздрави своя колега и треньор по лека атлетика Евгени Игнатов за поредния голям успех на Християн Стоянов. Християн спечели сребърен медал в бягането на 1500 м на световното първенство по лека атлетика за хора с увреждания в Кобе, Япония. Българският атлет спря хронометрите на 3:49,87 мин, което е нов европейски рекорд.

Началникът на РУО-Русе Росица Георгиева направи изказване по отношение на структурата на образователна система и изложи факти от изминалите преди седмица държавни зрелостни изпити.

Веднага след това от трибуната се отправи покана за събитието „Заедно активни – аз и моето семейство“, което ще се проведе на 15 юни, от 10:30 часа, в Парка на младежта. Целта на своеобразния празник е да се насърчи и популяризира спортът и да се покаже неговата важна роля за здравето, добрата форма, независимо от факторите възраст, пол, социален и здравен статус.

По време на заседанието се приеха Годишните финансови отчети и Годишните доклади за дейността през 2023 г. на общинските еднолични търговски дружества, както и Годишната програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост на Община Русе през 2024 г.

Общинският съвет одобри днес побратимяването на Русе с китайския град Ичун, провинция Дзянси. Това е поредна стъпка за утвърждаване на приятелските взаимоотношения между Русе и Китайската народна република преди домакинството на крайдунавския град на Световното първенство по драконови лодки през 2025 г.

Община Русе ще дари 108 закупени по проект пластмасови компостера за разделно събиране на биоразградими отпадъци. Те ще бъдат раздадени на малките населени места и на домовете за социални услуги на територията на общината. След като бъдат раздадени компостерите на кметовете на малките населени места и директорите на домове, които са изявили желание, останалите бройки ще бъдат дадени на гражданите, събрали най-много точки в своите клиентски карти от предадени отпадъци по домакинствата в община Русе в мобилните центрове в края на всяка календарна година.

Общинските съветници приеха изменения и допълнения на Наредба №18 за обществения ред при ползване на превозни средства на територията на Община Русе. Промените са със следното съдържание: „Движението с индивидуално електрическо превозно средство в паркове, градини, площади, детски площадки, площи, предназначени само за пешеходци, както и в рамките на кръстовищата с пресичания на пешеходни зони, е забранено. Ограничението не се прилага за пешеходци при движение, чрез бутане на индивидуално електрическо превозно средство.“

Съветниците гласуваха още изменения в Наредба №17 за символиката на Община Русе, както и изменения и допълнения на Наредба №16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе.

Зелена светлина получиха задания за изработване на подробни устройствени планове провеждане на публични търгове с явно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост.

Общинският съвет гласува на днешната сесия и удостояването на Н. В. Пр. Русенския митрополит Наум със званието Почетен гражданин на града.

Сподели: