Акция за проверка за нерегламентиран превоз на пътници и претоварване на камиони се проведе в окръг Гюргево

Акция за проверка за нерегламентиран превоз на пътници и претоварване на камиони се проведе в окръг Гюргево

Окръжна дирекция по транспорт, управление на окръжните пътища и контрол на трафика – Гюргево и Окръжен инспекторат на полицията – Гюргево организираха акция за проверка на МПС /автобуси и микробуси с над 10 седящи места/, извършващи обществен превоз на пътници по окръжните пътища на окръга, както и на камиони с тегло над 12 тона. Създадени са 2 смесени екипа от по 3 служители на съответните дирекции, снабдени с по 2 превозни средства – патрулен автомобил и микробус с преносим кантар за измерване теглото на камионите. Акцията бе координирана от Даниел Кърпушор – директор на Окръжна дирекция по транспорт, управление на окръжните пътища и контрол на трафика – Гюргево. Основното място за провеждане на акцията бе окръжен път № 601 в участъка от град Болинтин Вале – село Болинтин Дял – граница с Окръг Илфов. В рамките на 6 часа на 20 януари тази година бяха спрени за проверка общо 30 автобуса и микробуса, както и 40 камиона. Наложени са общо 3 санкции, като няма констатирани нарушения при обществения превоз на пътници в условията на пандемия от коронавирус. За сметка на това е установено внезапно намаление на броя на преминаващите камиони, натоварени с пясък и баластра от близките кариери. Обикновено пътният трафик в района е изключително интензивен именно с участието на такива МПС. Причината е в спирането на първите 2 – 3 камиона, които се оказват претоварени, а за това са им наложени санкции. Техните водачи веднага подават сигнал на останалите си колеги по мобилни радиостанции и телефони, което става по време на проверките. На това стават свидетели самите проверяващи, поради което се налагат съответни писмени предупреждения на съответните шофьори и фирми да не пречат на контролните органи в бъдеще.

Предстои провеждане на още акции през зимния сезон.

Сподели: