Пътна полиция и БМЧК - Русе провеждат съвместна информационна акция при входа на Русе от Разград днес

Акция „Зима“ се провежда на територията на Русенска област до края на този месец

През настъпващия есенно-зимен период рязко се увеличават предпоставките за тежки пътно-транспортни произшествия и главно за ПТП с пешеходци и велосипедисти. Аварийността нараства, като относителният дял на загиналите пешеходци и велосипедисти нараства до 30 % от всички убити при ПТП през зимния период.

Увеличават се злополуките и поради неизправни и нерегулирани фарове, съчетано с неправилното движение на пешеходци по тъмно. Друг негативен фактор е липсващото или недостатъчно улично осветление в населените места, включително и в най-уязвимите участъци, пешеходни пътеки и кръстовища, отсъствие на хоризонтална маркировка в населените места и извън тях. Основна предпоставка е намалената светла част от денонощието, при запазена висока интензивност на движението на МПС и пешеходци във вечерните и сутрешните часове, по тъмно. Преминаването към зимния сезон само по себе си води до увеличаване броя на произшествията, които освен с несъобразена или превишена скорост се характеризират и с подценяване от страна на водачите на необходимостта от подготовка на автомобилите за зимните условия. Значителна част от МПС са с нерегулирани и неизправни светлини, двуколесните превозни средства, селскостопанска техника и каруци най-често са с липсващи или неефективни светлоотразители. Участниците в движението не познават достатъчно и подценяват рисковите фактори от намалената видимост.

АНАЛИЗ НА ПЪТНОТРАНСПОРТНАТА ОБСТАНОВКА В РЕГИОН ОБЛАСТ-РУСЕ ЗА МИНАЛИЯ ЕСЕННО-ЗИМЕН ПЕРИОД (от 01.11.2019 Г. до 31.03.2020 г. )

С цел ограничаване предпоставките за тежки ПТП през есенно-зимния период с рисковите групи участници в движението /пешеходците, велосипедисти, водачите с лисващ практически опит за движение при есенно-зимни условия, управляващите неподготвени за сезона и с неизправни осветителни системи автомобили/ и поради необходимостта от насочване вниманието на водачи и пешеходци към специфичните рискови фактори за пътни злополуки, за времето от 01.11.2020г. до 30.11.2020г, включително, на територията на ОДМВР-Русе, както и в цялата страна, ще се организира и проведе традиционната операция на полицията „АКЦИЯ „ЗИМА“. В рамките ѝ са предвидени ТРИ ПЕРИОДА /КАМПАНИИ/:

1 период – Кампанията “С безопасно пътно превозно средство през зимата” ще се проведе от 01.11.2020г. до 10.11.2020г., като дейността ще бъде насочена основно към превенция над поведението на водачите на ППС – велосипеди и ПС с животинска тяга. При контрола се следеше за спазване на въведените ограничения за движение на велосипеди, ПС с животинска тяга и селскостопанска техника по определени пътища или участъци от тях от републиканската пътна мрежа; като се взимаше отношение спрямо водачите при установяване на движещи се ППС без необходимото оборудване, както и при установяване на велосипедисти, неизползващи светлоотразителна жилетка при движение извън населените места, през тъмната част на денонощието и при намалена видимост.

Също така в сектор ПП при извършване на регистрация и пререгистрация на ППС ще се извършва проверка на светлините за изправност и съответствие с нормативните изисквания.

2 период – Кампанията “Пешеходци и водачи за толерантност на пътя” ще се проведе от 11.11.2020 г. до 20.11.2020 г., като дейността ще бъде насочена към превенция над поведението на пешеходците, както и над водачите, неосигуряващи предимство на пешеходците. В този период на 15.11.2020 г. служители на пътна полиция ще се включат в отбелязването на Световния ден за възпоминание на жертвите от ПТП, съвместно с организаторите на мероприятията на територията на ОДМВР-Русе, който по традиция се отбелязва и в храмовете на всички официални религии в страната в третата неделя на месец ноември (15 ноември 2020 г.). През този период ще се извършва активен контрол от служителите за спазване от пешеходците на правилата за безопасно пресичане, както и за даване от водачите предимство на пешеходците на пешеходните пътеки. При установяване на нарушения ще бъдат налагани ефективни санкции. Специално внимание ще се обръща на пешеходците в тъмната част на денонощието (при сумрак или на неосветени или слабо осветени участъци), движещи се неправилно особено извън населените места. Ще бъде осъществяван и превантивен контрол и над пешеходци, които показват явно намерение да пресекат неправилно, като полицейските органи ще взимат отношение на място и ще разясняват кое е правилното поведение.

3 период – Кампанията “Безопасно шофиране през зимата” ще се проведе от 21.11.2020 г. до 30.11.2020 г. През този период дейността на служителите ще бъде насочена към контрол над техническата изправност на автомобилите и на осветителните им системи и над поведението на водачите на ППС, в т.ч. и спрямо пешеходците. Санкциите през този период са разделени на три вида съгласно разпоредбите на чл.139, ал.1, т.1 от ЗДвП:

 • при констатиране на незначителни технически неизправности – глоба в размер на 50 лв;
 • при констатиране на значителни неизправности – глоба в размер на 200 лв;
 • при констатиране на опасни неизправности – глоба в размер на 500 лв и спиране на МПС от движение до отстраняването на техническата неизправност.

При провеждането на трите периода на акция “Зима“ ще бъдат проведени специализирани полицейски операции с участие на служители от сектор „Пътна полиция“ и районните управления при ОДМВР-Русе, в Русе и региона.

ОТ ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ПРИПОМНЯТ ОСНОВНИ СЪВЕТИ И ПРАКТИЧЕСКИ ПРЕПОРЪКИ:

ИЗПРАВНОСТ НА ПРЕВОЗНОТО СРЕДСТВО:

 • Спирачната система трябва да е изправна;
 • Фаровете, стоповете, габаритите, мигачите трябва да чисти, видими, регулирани и в изправност;
 • Три- или четириколесното МПС трябва да е оборудвано с обезопасителен триъгълник, аптечка, пожарогасител, светлоотразителна жилетка;
 • Трябва да се поддържат стъклата и огледалата на МПС чисти;
 • Трябва да се провери изправността на чистачките и да се подменят перата. Предстоят мъгли, слани, дъжд и сняг;
 • Трябва да се провери работи ли парното;
 • Да се напълни резервоарчето с незамръзваща течност за чистачки;
 • Да се смени водата с антифриз.
 • Да се проверят гумите (зимни или с дълбочина на протектора не по-малка или равна на 4 мм в периода 15 ноември – 1 март);
 • Да се отстранят гумите с разкъсвания;
 • Да се отстранят неизправностите на инсталациите в автомобила и други възможни технически проблеми;
 • Да се поставят обезопасителнните средства – колан/каска;
 • Да не се потегля, докато пътниците не са поставили коланите/каската си;
 • Да се постави в багажника вериги за сняг, въже за теглене, лопатка;
 • Да не се подценява образувалите се локви – под тях може да се крие дупка или да възникне аквапланинг. При попадане в аквапланинг да не се натиска спирачката, да се отнеме газта и да се задържи здраво волана, като не се променя посоката на движение;
 • Да се оборудва автомобила с подръчни инструменти.

ПРИ ПОПАДАНЕ В РИСКОВА СИТУАЦИЯ ДА СЕ СИГНАЛИЗИРА НА ТЕЛЕФОН 112!

ИЗНЕНАДАЙ ЗИМАТА – ПОДГОТВИ СЕ ЗА НЕЯ! – Съвети и препоръки от „Пътна полиция“, Главна дирекция „Национална полиция“

Сподели: