Александра Ангелова с награда за Ех Libris “ Logo Lions Club “CRD - 2022

Александра Ангелова с награда за Ех Libris “ Logo Lions Club “CRD – 2022

Подредена е изложба на изпратените произведения от международния конкурс за Ex Libris Ex – WWW (World Wide Web) 2022 – Cultural heritage. От името на Lions Club Russe North и Lions Clubs Bulgaria – District 130 , Дистрикт управителят Владислав Симчев връчи парична награда и грамота на Александра Ангелова – ученичка от НУИ “Проф В. Стоянов” – Русе, за Ех Libris “ Logo Lions Club “CRD – 2022.

Сподели: