Английска езикова гимназия „Гео Милев“ започна работа по нов международен проект

След двата си изключително успешни европейски проекти по програма „Еразъм +“, Английска езикова гимназия „Гео Милев“ отново ще координира авторски международен проект. Този път същността му ще е насочена към активиране на критическото и креативно мислене, особено чрез четене, писане, драма и дебати в две глобални области – културно наследство и демокрация. За изпълнение на заложените в двугодишния план дейности, гимназията ще си сътрудничи с училища от Португалия, Франция, Италия, Германия и Румъния.

Предходните два проекта „YEPS – Young Europeans Propose Solutions” (2014-2016) и “GROWW – Get Ready for the Opportunities of World of Work” (2016 – 2018) бяха насочени към идентифициране на локални и глобални предизвикателства пред младите хора днес, както и начини за преодоляването им; пригодност за пазара на труда; бизнес и социално предприемачество. Чрез проектните дейности младежите подобриха социалните си и културни компетентности, уменията си за работа в екип и за решаване на проблеми. Едни от най-значимите постижения в работата по училищни европроекти е сътрудничеството между училищните екипи и създаването на иновативни крайни продукти. Проект “YEPS” бе отличен със значка като пример за добри практики.

Дейностите по проект “Activate Critical and Creative Thinking – ACCT – Read to Lead” стартират през месец октомври с конкурс за лого на проекта, сформиране на ученически екипи и изготвяне на презентации, една от които ще представи гимназията на първата международна среща през март, 2019 г. в Италия.

Сподели:

Още новини от деня