Андрей Новаков организира конкурс за устойчива и иновативна градска мобилност в Област Русе. Спечелилите пътуват до Европейския парламент в Брюксел

Андрей Новаков организира конкурс за устойчива и иновативна градска мобилност в Област Русе. Спечелилите пътуват до Европейския парламент в Брюксел

Андрей Новаков организира конкурс за устойчива и иновативна градска мобилност в Област Русе. Спечелилите пътуват до Европейския парламент в Брюксел

В търсене на нов поглед към градската мобилност и свежи идеи за справяне с предизвикателствата, по време на Европейската година на младежта, евродепутат Андрей Новаков в партньорство с Русенски университет „Ангел Кънчев“ избират да чуят гласа на младите хора. Конкурсът на тема: Устойчива и иновативна мобилност в градовете – думата имат младите ще даде възможност на младежки отбори да представят по атрактивен начин с 3-минутни видеа, своите предложения за политики и мерки за подобряване на градската мобилност, както и младежки инициативи за повишаване ангажираността на младите с темата.

В конкурса могат да участват ученици на възраст 16+ години, студенти, докторанти и млади учени от учебни заведения на територията на Област Русе. Те ще се състезават в четири тематични области: Устойчива и иновативна градска мобилност; Интелигентен и устойчив автомобилен транспорт в градовете; Ефективна и устойчива градска логистика на товарните превози; Безопасност на движението в градовете.

Градовете са безспорно един от двигателите на съвременната икономика. По данни на Европейската комисия 70% от населението на континента е съсредоточено в градовете, а прогнозите са до 2050 г. броят му да достигне почти 84%. Градските жители все по-често се сблъскват със замърсяване на въздуха, шум, пътни инциденти, задръствания, затруднения с паркирането и други негативни ефекти, свързани с транспорта в по-големите населени места. Едно от най-сериозните предизвикателства  в наши дни е преходът от удобството и комфорта на автомобилите към по-екологични, устойчиви и интелигентни транспортни решения. Същевременно в ежедневието ни навлизат и набират скорост широк набор от иновативни форми на мобилност, транспортни услуги и средства, които изискват нормативна регламентация с цел безопасното им интегриране и използване от хората.

Изпратените от участниците материали ще се оценят от експертно жури и най-добре представилите се отбори ще имат възможността да посетят Европейския парламент в Брюксел.

Срок за записване на отборите за участие: 30.06.2022 г.

Срок за изпращане на видеоматериалите: 30.09.2022 г.

Повече информация за конкурса, регламента за участие и изискванията към кандидатите можете да намерите на: https://andreynovakov.eu/?p=9417

Сподели: