община-две-могили-сграда

Анелия Петрова ще е председател на Общинската избирателна комисия в Две могили

В Централната избирателна комисия е постъпило писмо с вх. № МИ-06-260/2 от 16 август 2023 г. от кмета на община Две могили, област Русе.

Представени са всички изискуеми документи по чл. 75, ал. 6 във връзка с ал. 3, 4 и 5, чл. 80 и чл. 81 във връзка с чл. 66 от Изборния кодекс и Решение № 1962-МИ от 04.08.2023 г. на ЦИК.

В проведените консултации са участвали представители на парламентарно представените партии и коалиции съгласно Решение № 1962-МИ от 04.08.2023 г. на ЦИК. Видно от протокола не е постигнато съгласие по отношение на състава на Общинската избирателна комисия в община Две могили. Централната избирателна комисия назначи Общинска избирателна комисия в община Две могили, област Русе, в състав от 11 членове, както следва:

Длъжност в комисиятаИме, презиме, фамилияЕГН
ПРЕДСЕДАТЕЛ:Анелия Недкова Петрова 
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:Розалина Стефанова Асенова-Христова 
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:Станислава Димитрова Начева 
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:Нихат Османов Яшаров 
СЕКРЕТАР:Теодор Данаилов Ненов 
ЧЛЕНОВЕ:Таня Манолова Илиева 
 Галина Георгиева Бобева 
 Венетка Славова Калицова 
 Илияна Маринова Петрова 
 Петър Колев Петров 
 Пенка Христова Манева 

Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 9 септември.

Сподели: