Анета Ангелова, главен учител ПГИУ „Елиас Канети“, Русе, е отличена с наградата „Учител на годината за 2023 г.“

Анета Ангелова, главен учител ПГИУ „Елиас Канети“, Русе, е отличена с наградата „Учител на годината за 2023 г.“

Близо 16 хил. ученици в момента учат в професионални паралелки, свързани с икономически дисциплини, което е малко над 10% от всички, включени в професионалното образование и обучение. Това съобщи министърът на образованието и науката проф. Галин Цоков по време на връчването на годишните награди за образование по икономика на ученици, учители и директори в конкурс, организиран от Висшето училище по застраховане и финанси, Синдиката на българските учители и Националната асоциация на преподавателите по икономика. По думите на проф. Цоков учениците в тези икономически паралелки получават не само професионални компетентности, но и умения, с които ще могат да се справят в живота.

„Тяхната работа, свързана с обсъждане на различни проблеми, винаги изисква екипност за решаване на конкретни казуси. Професионалното образовани и това, което е в областта на икономиката, е компетентностно ориентирано, насочено не само към изпитването, а към създаването на конкретен продукт в работата на учителя и на ученика“, подчерта министърът. Според него опитът на професионалното обучение в икономическата сфера е много важен и би бил полезен при промени в модела на нашето образование като цяло. „Доброто съвременно образование обаче не може да бъде затворено само в предучилищното, или в училищното, или в университетското образование. То е цялостна екосистема, която трябва да се развива като едно цяло“, каза още министърът.

Той поздрави създателите на Националната асоциация на преподавателите по икономика и инициаторите на конкурса от Висшето училище по застраховане и финанси и  Синдиката на българските учители. „Това е още един начин за издигане на обществения престиж на учителската професия и на образователните лидери, а и за популяризиране на професионалното обучение“, посочи министърът. По думите му тази инициатива може да се мултиплицира в други университети – да се подкрепят начални учители или преподаватели по различни предмети – история, география и др. „Това ще бъде още една възможност да заздравим връзката между началните и средните училища с висшето образование, а учителите да имат още възможности за повишаване на своята квалификация и заедно да обсъждат професионални теми в университетите“, обясни още той. Министърът цитира мнението на създателя на глобалното изследване PISA д-р Андреас Шлайхер, който каза при посещението си в България, че е много важно в образователната система да има професионални общности от учители и директори, които да обсъждат професионални проблеми.

На събитието присъстваха ректорът на ВУЗФ проф. д.ю.н. Борис Велчев, председателят на СБУ д-р Янка Такева, председателят на Националната асоциацията на учителите по икономика д-р Илинка Патърова, началници на регионални управления на образованието, директори, учители и ученици, както и на компании, които подпомагат обучението на учениците.

По време на събитието бяха връчени награди на ученици от 12. клас, които и получават бонус при записване в бакалавърски програми на ВУЗФ, на учители, които ще могат да запишат магистратура и на директори, които биха пожелали да станат докторанти.

Министър Цоков връчи наградите на Маргарита Коцева от Национална търговско-банкова гимназия – София, на Станимира Петрушева от Национална финансово-стопанска гимназия – София и на Анелия Попова от Професионална гимназия по икономика и туризъм „Проф. д-р Асен Златаров“ в Петрич.

Анета Ангелова, главен учител ПГИУ „Елиас Канети“, Русе, е отличена с наградата „Учител на годината за 2023 г.“.

Сподели: