АПИ изпрати становището си след общественото обсъждане за изграждане на автомагистрала „Русе – Велико Търново“

Време за прочитане: < 1 мин.

Агенция „Пътна инфраструктура“, на основание чл. 17, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, е изпратила в Община Две могили становището си относно проведените срещи за обществено обсъждане на Доклада за оценка въздействието върху околната среда (ДОВОС), в т. ч. и Доклад за оценка на степента на въздействие (ДОСВ) за обект: изграждане на автомагистрала „Русе – Велико Търново“.

Становището по ДДВОС и ДОСВ е на разположение на заинтересованите лица всеки работен ден в администрацията на Община Две могили, при инж. Георги Великов – зам. кмет – ет. 2, стая № 10, в кметстствата на с. Бъзовец и с. Батишница.

Сподели:

Още новини от деня