път с дупки шосе асфалт

АПИ обяви обществена поръчка за ремонт на пътя Русе – Кубрат

Агенция „Пътна инфраструктура“ стартира обществена поръчка за избор на изпълнители при рехабилитацията на 126 км второкласни и третокласни пътища. Ще бъдат основно ремонтирани близо 47 км от път II-23 Русе – Кубрат, около 27 км от път II-53 Поликраище – Елена – Сливен, над 23 км от път III-559 Полски градец – Тополовград – с. Устрем, близо 10 км от път III-2077 Каблешково – Межден и около 19 км от път III-9004 Варна – Житница. Общата индикативна стойност на поръчката е близо 84 млн. лв. без ДДС.

Обособена позиция е Лот 32 Път II-23 Русе – Кубрат от км 0+030 до км 21+550, с обща дължина 21,520 км в област Русе. Индикативната стойност е 16 648 208 лв. без ДДС. Лот 33 Път II-23 Русе – Кубрат от км 21+550 до км 46+771 e с обща дължина 25,221 км, области Русе и Разград. Индикативната стойност е 16 993 753 лв. без ДДС.

Проектите ще кандидатстват за финансиране от ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г., при спестен финансов ресурс по програмата. Срокът за изпълнение на строителните дейности е 10 месеца.

Кандидатите могат да подават офертите си до 17.30 ч. на 20 декември 2018 г.

Сподели: