Строителството на магистралата Русе - Велико Търново може да започне през 2022 година

АПИ отделя близо 20 000 лева за одит за пътна безопасност на бъдещата автомагистрала Русе – Велико Търново с габарит 27 м.

20 000 лева без ДДС отделя Агенция „Пътна инфраструктура“ за определяне на изпълнител за провеждане на одит по пътна безопасност на обект: АМ „Русе – Велико Търново“ от км 0+400 до км 76+040, на етап „Технически проект“.

Във връзка с изпълнен проект за АМ „Русе – Велико Търново“ от км 0+400 до км 76+040, съобразно изискванията на Директива (ЕС) 2019/1936 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2019 година за изменение на Директива 2008/96/ЕО относно управлението на безопасността на пътните инфраструктури и разпоредбите на чл.36б от Закона за пътища, следва да избере изпълнител за изпълнение на одит по пътна безопасност на етап „Технически проект“.
Цел на обществената поръчка е Агенция „Пътна инфраструктура“ да избере изпълнител, на който да възложи извършване на одит на пътна безопасност на посочения по-горе обект.

Става дума за :
 Участък №1 „Русе-Бяла“ от км 0+400 до пресичането с път I-5 (км 40+640);
– намиращ се на територията на област: Русе
• Дължина: 40,240 км
• Габарит: А27
• Големи съоръжения: 8 бр.
• Пътни възли: 6 бр.
• Тунелни съоръжения с дължина над 500 м: няма
• Тунелни съоръжения с дължина под 500 м: няма

Участък №2 „Обход на гр.Бяла“ от пресичането с път I-5 до пресичането на път I-3 (от км 40+640 до км 76+040);
– намиращ се на територията на област: Русе и Велико Търново
• Дължина: 35,400 км
• Габарит: А27
• Големи съоръжения: 7 бр.
• Пътни възли: 4 бр.
• Тунелни съоръжения с дължина над 500 м: няма
• Тунелни съоръжения с дължина под 500 м: няма

Повечето построени магистрали у нас са с габарит 29.5 м. Новите участъци се планират с по-тесния габарит от 27 м. с цел спестяване на пари. Съществува дебат в строителните среди за избора на габарит за нови лотове. Защитниците на Г27 твърдят, че той е достатъчен за напълно функционираща магистрала – 2 активни ленти и една аварийна. Поддръжниците на Г 29.5 приемат, че той е много по-безопасен поради по-голямата си ширина и смятат Г27 за скопена магистрала – нещо като хибрид на скоростен път и магистрала.

Сподели: