АПИ ще обезопасява пътя за Русе – Търново по проект, но само в съседната област

През юли е изкърпена настилката на участъка от път I-5 Русе – Велико Търново, на територията на област Велико Търново. Дейностите са възложени от Агенция „Пътна инфраструктура“ веднага след като решението на Народното събрание от 26  април т.г. позволи предприемането на текущи ремонтни работи. Преди това повече от година по републиканската пътна мрежа не е изпълнявано  текущо поддържане, подмяна на ограничителни системи, знаци и обновяване на  маркировката.

В момента в отсечката от път I-5 в област Велико Търново се извършва  косене на храсти и подравняване на банкети. Възложено е и премаркиране на  участъка – на осова линия и крайни линии, както и на напречната маркировка. Крайният срок за изпълнение на предвидените дейности е 30 август.

В началото на юли АПИ възложи и изработването на технологичен проект за ремонт на пътната настилка и мерки за обезопасяване на трасето в населените места и крайпътното пространство. Срокът за изработване на проекта е 30 септември 2022г.

По целия участък от път I-5 на територията на област Велико Търново, от км 65+200 до км 115+300, през юни е извършена инспекция от представители на АПИ, Държавната агенция „Безопасност на движението по пътищата“ и пътноподдържащото дружество. След инспекцията е изготвен доклад и са набелязани мерки за повишаване безопасността на движението. Към момента той е представен за съгласуване на ОД МВР Велико Търново. Като препоръка е изведена необходимостта от обезопасяване на крайпътното пространство, с цел минимизиране на възможността и намаляване на тежестта при настъпване на ПТП. Предложените в доклада мерки ще бъдат отразени при изработването на технологичния проект. 

Сподели: