АПСК продава на търг два имота в бившата военна болница

Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол обяви два публични търга с явно наддаване за продажбата на два недвижими имота – частна държавна собственост, намиращи се в Русе

Единият имот се намира в гр. Русе на ул. „Независимост“ № 3 и представлява третия етаж от масивна сграда на четири етажа – бившата военна болница. Състои се от 38 офиса, коридор и два санитарни възела.

Началната тръжна цена, на която ще стартира наддаването е 800 000 лева (без вкл. ДДС). Търгът ще се проведе на 12 март 2018г. от 11.00 часа в сградата на АПСК.

Цената на тръжната документация е 1000 лева и може да бъде закупена в срок до 6 март 2018г. в стая 515 на АПСК.

Недвижимият имот – частна държавна собственост е с предоставени права за управление на Министерство на здравеопазването, Регионална здравна инспекция – Русе, представляващ: самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.2.5528.1.3, със застроена площ 778 кв.м, разположен на третия етаж в сграда № 1, с предназначение: за делова и административна дейност, заедно с идеалните части от общите части на сградата, находящ се в сграда с идентификатор 63427.2.5528.1 по кадастралната карта на гр. Русе, построена в поземлен имот с идентификатор 63427.2.5528 по кадастралната карта на гр. Русе, намиращ се в гр. Русе, ул. „Независимост“ № 3

Вторият имот се намира на същия адрес – гр. Русе, ул. „Независимост“ № 3. Той представлява част от четвърти етаж от масивна сграда на четири етажа – бившата военна болница. Състои се от 18 офиса, коридор и един санитарен възел.

Началната тръжна цена, на която ще стартира наддаването е 400 000 лева (без вкл. ДДС). Търгът ще се проведе на 12 март 2018г. от 14.00 часа в сградата на АПСК.

Цената на тръжната документация е 1000 лева и може да бъде закупена в срок до 6 март 2018г. в стая 515 на АПСК.

Имотът – частна държавна собственост е с предоставени права за управление на Министерство на здравеопазването, Регионална здравна инспекция – Русе, представляващ: самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.2.5528.1.4, със застроена площ 384 кв.м, разположен на четвъртия етаж в сграда № 1, с предназначение: за делова и административна дейност, заедно с идеалните части от общите части на сградата, находящ се в сграда с идентификатор 63427.2.5528.1 по кадастралната карта на гр. Русе, построена в поземлен имот с идентификатор 63427.2.5528 по кадастралната карта на гр. Русе, намиращ се в гр. Русе, ул. „Независимост“ № 3

Телефон за контакти и допълнителна информация: + 359 2 9701 641

Сподели:

Още новини от деня