Асоциацията на Дунавските паркове проведе среща в Русе

Асоциацията на Дунавските паркове проведе среща в Русе

Областният управител на област Русе Галин Григоров участва в среща на Асоциацията на Дунавските паркове. Инициативата е уникална за региона на Русе, тъй като за първи път се провежда среща от подобен мащаб в областта на опазването на природната среда, обхващаща страните от Германия до Молдова по поречието на р. Дунав.
Г-н Григоров приветства присъстващите, като в словото си изрази благодарност на екипа на „Дунавски паркове“ за избора днешната среща да се проведе именно в Русе. Той посочи, че провеждането на инициативи от подобен род водят до по-високата разпознаваемост на региона. Областният управител спомена, че асоциацията е и сред основните организации, гарантиращи изпълнението на целите на Дунавската стратегия.
Г-н Григоров отбеляза, че в днешното време, когато се използват все повече природни ресурси е необходимо да се отделя все по-голямо внимание на опазването на природното наследство.
Гостите бяха запознати детайлно с дейността на асоциацията и нейната история. Също така беше представен и проект „Свързвайки дунавските защитени територии в дунавски хабитатен коридор“, финансиран по Програмата за транснационално сътрудничество „Дунав“ 2014 – 2020 г.

Сподели:

Още новини от деня