Асоциацията по ВиК в Русе проведе заседание

Асоциацията по ВиК в Русе проведе заседание

С 5000 лева да се вдигне размерът на вноската на държавата в бюджета на Асоциацията по ВиК в Русе за следващата година бе предложено по време на заседание на Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия /АВиК/, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе. Срещата беше водена от областния управител Данаил Ковачев и главния секретар на АВиК инж. Пламен Спасов. Така очакваното постъпление от държавата би трябвало да се увеличи от 25 000 на 30 000 лева, което представлява 35% от общото финансиране. Необходимо е да се конкретизира, че приетото решение има по-скоро статут на предложение пред Министерството на регионалното развитие и благоустройството, но се очаква то да бъде одобрено и в София.

Въпреки това предлаганият препоръчителен размер на вноската на държавата може да бъде променен в съответствие с окончателния размер, който ще определи Министерството на регионалното развитие и благоустройството след приемането от страна на Министерски съвет на постановлението за изпълнение на държавния бюджет за 2024-а.

Препоръчителният размер на вноската на държавата в бюджета на Aсоциацията е част от приходите, които трябва да осигурят необходимите средства за планираните разходи. Увеличението на вноската на държавата би трябвало да доведе и повишаване на общата сума, която плащат като вноска в Асоциацията осемте общини в областта. Вместо досегашните около 46 400 лева, те вече ще плащат малко над 58 500 лева. Най-голям дял от вноските на общините се пада на Община Русе – 40 705 лв. и 72 ст. Най-малко ще плаща Ценово – 1251 лв. и 43 ст. С осигурените близо 86 000 лева служителите в Асоциацията ще трябва да изпълняват своите функции за контрол и проверка на дейността на Оператора по конкретни обекти. Служителите на АВиК извършват проверки на място на идентифицирани нови ВиК активи – публична собственост и най-вече на извършените от оператора инвестиции във ВиК активи с цел приемането им от Общинските съвети и съответно уведомяване на Оператора за включването/приобщаването им към мрежата. Извършват се и материални проверки за установяване на фактическите наличности на предадените на собствениците ВиК активи. Анализират се изпълнените от ВиК оператора аварийни ремонтни дейности по общини, за да се оптимизира участието на собствениците и членовете на Асоциацията при подготвянето и приемането на ежегодна подробна инвестиционна програма. Проверките, решенията и отговорите по постъпили в Асоциацията сигнали и жалби на потребители се изпълняват приоритетно. Не на последно място е и проследяването на изпълняването от страна на Оператора на договорирания голям инвестиционен проект за град Русе, с европейско финансиране, по-известен като водния цикъл и неговото предстоящо завършване и приемане от Община Русе чрез АВиК-Русе. Така се цели осъществяване на по-ефективен контрол както върху разходите в тази сфера, така и за осигуряването на качествена питейна вода.

Трябва да се посочи и бъдещата работа на Асоциацията по повод проследяване на проектирането и изграждането на нови, независими източници на електроенергия за работата на помпените станции и добиването от водоизточниците на питейна вода за населението.

В заседанието участваха още представители на общините от областта.

Сподели: