Проверка на всички ВиК-активи в Русенско разпореди областният управител Борислав Българинов

Асоциацията по ВиК на обособената територия поема управлението на новоизградени обекти в Община Ветово

Време за прочитане: 4 мин.

Общински съвет – Ветово даде своето съгласие за преминаване в управление на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД гр. Русе за дейността: стопанисване, поддържане, експлоатация  и предоставяне на ВиК услуги на потребителите, на инвестиции, финансира от ВиК оператора през 2020 г., като задължителни, поети като ангажимент при сключване на договора от 17.12.2015г. между Асоциацията по ВиК-Русе (чиито член е Община Ветово) и оператора ВиК ООД-Русе за обектите както следва:

 1. Подмяна на водопровод Ф125мм с ПЕВП Ф140/10 по ул. Родопи, в гр. Ветово, община Ветово на стойност 78960.44 лева;
 2. Подмяна на СВО с ПЕВП Ф25мм по ул.“Родопи“ №6. в гр.Ветово. общ.Ветово на стойност 489.63 лева;
 3. Подмяна на СВО с ПЕВП Ф25мм по ул.“Пирин“ №11. в гр.Ветово. общ.Ветово на стойност 494.57 лева;
 4. Подмяна на СВО с ПЕВП Ф25мм по ул.“Родопи“ №5. в гр.Ветово. общ.Ветово на стойност 261.94 лева;
 5. Подмяна на СВО с ПЕВП Ф25мм по ул.“Пирин“ №10. в гр.Ветово. общ.Ветово на стойност 383.28 лева;
 6. Подмяна на СВО с ПЕВП Ф25мм по ул.“Родопи“ №7. в гр.Ветово. общ.Ветово на стойност 602.61 лева;
 7. Подмяна на СВО с ПЕВП Ф25мм по ул.“Родопи“ №10. в гр.Ветово. общ.Ветово на стойност 364.98 лева;
 8. Подмяна на СВО с ПЕВП Ф25мм по ул.“Родопи“ №9. в гр.Ветово. общ.Ветово на стойност 912.03 лева;
 9. Подмяна на СВО с ПЕВП Ф25мм по ул.“Родопи“ №12. в гр.Ветово. общ.Ветово на стойност 468.66 лева;
 10. Подмяна на СВО с ПЕВП Ф25мм по ул.“Родопи“ №11. в гр.Ветово. общ.Ветово на стойност 615.41 лева;
 11. Подмяна на СВО с ПЕВП Ф25мм по ул.“Родопи“ №14. в гр.Ветово. общ.Ветово на стойност 515.92 лева;
 12. Подмяна на СВО с ПЕВП Ф25мм по ул.“Шипка“ №11. в гр.Ветово. общ.Ветово на стойност 458.41 лева;
 13. Подмяна на СВО с ПЕВП Ф25мм по ул.“Шипка“ №5. в гр.Ветово. общ.Ветово на стойност 785.99 лева;
 14. Подмяна на СВО с ПЕВП Ф25мм по ул.“Шипка“ №8. в гр.Ветово. общ.Ветово на стойност 359.60 лева;
 15. Подмяна на СВО с ПЕВП Ф25мм по ул.“Родопи“ №16. в гр.Ветово. общ.Ветово, на стойност 592.39 лева;
 16. Подмяна на СВО с ПЕВП Ф25мм по ул.“Родопи“ №18. в гр.Ветово. общ.Ветово, на стойност 421.29 лева;
 17. Подмяна на СВО с ПЕВП Ф25мм по ул.“Родопи“ №20. в гр.Ветово. общ.Ветово, на стойност 651.04 лева;
 18. Подмяна на СВО с ПЕВП Ф25мм по ул.“Родопи“ №22. в гр.Ветово. общ.Ветово, на стойност 617.27 лева;
 19. Подмяна на СВО с ПЕВП Ф25мм по ул.“Родопи“ №13. в гр.Ветово. общ.Ветово, на стойност 540.04 лева;
 20. Подмяна на СВО с ПЕВП Ф25мм по ул.“Родопи“ №15. в гр.Ветово. общ.Ветово, на стойност 362.74 лева;
 21. Подмяна на СВО с ПЕВП Ф25мм по ул.“Родопи“ №26. в гр.Ветово. общ.Ветово, на стойност 360.86 лева;
 22. Подмяна на СВО с ПЕВП Ф25мм по ул.“Родопи“ №28. в гр.Ветово. общ.Ветово, на стойност 360.09 лева;
 23. Реконструкция табло автоматика НР Смирненски, с. Смирненски, община Ветово, на стойност 4497.87 лева;
 24. Монтаж на помпен агрегат 11ПВ25х4 в ЕС ПС Ветово, гр. Ветово, община Ветово, на стойност 1109.28 лева;
 25. Сондажна потопяема пома SPI 06-030-17 ПС Смирненски, с. Смирненски, община Ветово, на стойност 2119.70 лева;
 26. Реконструкция на ПА SPI 6,60-9-A1 в ПС Глоджево, с. Глоджево, община Ветово, на стойност 2969.15 лева;
 27. Изграждане на водопровод с ПЕВП тръби Ф75 мм, по ул. Дядо Неделчо Комитата, с. Кривня, община Ветово, на стойност 1520.26 лева;
 28. Подмяна на СВО с ПЕВП тръби Ф 25 мм, по ул. Дунав № 4, с. Кривня, община Ветово, на стойност 18.69 лева;
 29. Подмяна на СВО с ПЕВП тръби Ф 25 мм, по ул. Александър Стамболийски № 36, с. Кривня, община Ветово, на стойност 17.34 лева;
 30. Подмяна на СВО с ПЕВП тръби Ф 25 мм, по ул. Дядо Неделчо Комитата № 8, с. Кривня, община Ветово, на стойност 18.01 лева;
 31. Подмяна на СК 80 мм, по ул. Алеко Константинов № 1, гр. Глоджево, община Ветово, на стойност 580.49 лева;
 32. Подмяна на ПХ 70/80 мм на водопровод Ф 60 мм етернит, на ул. Димчо Дебелянов № 17, гр. Глоджево, община Ветово, на стойност 673.09 лева;
 33. Подмяна на ПХ 70/80 мм на водопровод Ф 75 мм РЕ, на ул. Еделвайс № 36, гр. Сеново, община Ветово, на стойност 723.39 лева;
 34. Подмяна на СК 65 мм на водопровод Ф 60 мм етернит, на ул. Русе № 14, с. Писанец, община Ветово, на стойност 500.83 лева;
 35. Подмяна на СК 150 мм на водопровод Ф 160 мм PE, на ул. Русе № 14, с. Писанец, община Ветово, на стойност 695.14 лева;
 36. Монтаж на СК 65 мм на водопровод Ф 60 мм стомана, на ул.Марица № 1, гр. Глоджево, община Ветово, на стойност 720.03 лева;
 37. Подмяна на СК 65 мм на водопровод Ф60 мм етернит, на ул. Оборище № 8, с. Писанец, община Ветово, на стойност 612.89 лева;
 38. Подмяна на СВО с ПЕВП тръби Ф 16 мм, по ул. Мадан № 3, с. Смирненски, община Ветово, на стойност 263.88лева;
 39. Подмяна на СВО с ПЕВП тръби Ф 16 и Ф 25 мм, по ул. Витоша № 13, с. Кривня, община Ветово, на стойност 347.79лева;
 40. Подмяна на ПХ 70/80 мм на водопровод Ф 80 мм етернит, по ул. Росица № 8, с. Смирненски, община Ветово, на стойност 593.90 лева;
 41. Подмяна на СК 80 мм на водопровод Ф80 мм стомана, по ул. Панайот Волов № 6, гр. Глоджево, община Ветово, на стойност 482.53 лева.
 42. Подмяна на СВО с ПЕВП тръби Ф 25 мм, по ул. Трети март № 2, гр. Сеново, община Ветово, на стойност 499.99 лева.
 43. Подмяна на СВО с ПЕВП тръби Ф 16 мм, по ул. Георги Бенковски № 11, с. Смирненски, община Ветово, на стойност 268.83 лева.
 44. Подмяна на СВО с ПЕВП тръби Ф 16 мм, по ул. Тракия № 24, гр. Глоджево, община Ветово, на стойност 301.98 лева.
 45. Монтаж на СК 80 мм на водопровод Ф 70 мм стомана, на ул. Панайот Волов № 6 а, гр. Глоджево, община Ветово, на стойност 415.12 лева.
 46. Монтаж на СК 80 мм на водопровод Ф 70 мм стомана, на ул. Панайот Волов № 6 б, гр. Глоджево, община Ветово, на стойност 405.77 лева.
 47. Монтаж на ел. везна за измерване на хлор в ПС Кривня, с. Кривня, община Ветово, на стойност 607.14 лева.
 48. Подмяна на СВО с ПЕВП тръби Ф 16 мм, по ул. Стара планина № 16, с. Смирненски, община Ветово, на стойност 430.19 лева.
 49. Подмяна СК 80 мм на НР ВЗ, гр. Сеново, община Ветово, на стойност 251.78 лева.
 50. Подмяна СК 80 мм на НР ВЗ, гр. Сеново, община Ветово, на стойност 251.86 лева.
 51. Подмяна на СК ф 100мм, по ул. Владимир Заимов № 43, гр. Глоджево, община Ветово, на стойност 612.40 лева.
 52. Реконструкция тръба калооток с ПЕВП тръба ф 90/10 мм, на НР ВЗ Сеново, гр. Сеново, община Ветово, на стойност 228.21 лева.
 53. Изграждане на система управление и охрана по GSM мрежа с SMS в ПС Сеново, гр. Сеново, община Ветово, на стойност 1375.83 лева.
Сподели:

Още новини от деня