Асоциацията по ВиК пое управлението на инвестиции за над 315 хил. лева в Община Иваново

Общински съвет – Иваново одобри преминаване в управление на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД-Русе за дейността стопанисване, поддържане, експлоатация и предоставяне на ВиК услуги на потребителите, на следните инвестиции на обща стойност 315 044,83 лв. без ДДС, финансирани от ВиК оператора през 2016 г. като задължителни, поети като ангажимент при сключване на Договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги, сключен между оператора „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе и Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД-Русе:

1. Покупка на Вертикална многостъпална помпа 7012447 СVХ151/ 12+Е11007222-V, въведена в експлоатация на 24.08.2016 г., по фактура № 623000180/24.08.2016 г. на стойност 3 133,43 лв.;
2. Авариен ремонт на водопровод Ф80 мм етернит с ПЕВП тръби Ф90 мм, по ул.„В. Левски“, с. Пиргово, общ. Иваново, въведен в експлоатация през м. 08.2016 г. на стойност 62 261,54 лв.;
3. Реконструкция на водопровод Ф80 мм АЦ с ПЕВП тръби Ф110 по ул. „Дунав“, с.Пиргово, общ. Иваново, етап 1,2, 3 и 4, въведен в експлоатация през м. 12.2016 г. на стойност 47 187,74 лв.;
4. Реконструкция на водопровод Ф80 мм с ПЕВП тръби Ф40 мм, по ул. „Марица“, с.Пиргово, общ. Иваново, въведен в експлоатация през м. 07.2016 г. на стойност 378,37 лв.;
5. Водопровод Ф125 мм с ПЕВП тръби Ф125 мм, по ул. „Пиргос“, с. Пиргово, общ.Иваново, въведен в експлоатация през м. 07.2016 г. на стойност 2 219,36 лв.;
6. Реконструкция на довеждащ водопровод Ф250 с ПВЦ-О тръби Ф250 мм от ПСПиргово до НР Пиргово, общ. Иваново, въведен в експлоатация през м. 11.2016 г. на стойност 177 102,91 лв.;
7. Реконструкция водопровод Ф100 с ПЕВП тръби Ф160 мм от НР Пиргово до ОШМечка, с. Мечка, общ. Иваново, въведен в експлоатация през м. 11.2016 г. на стойност 9 690,49 лв.;
8. Реконструкция водопровод Ф80 с ПЕВП тръби Ф63 мм и Ф50 мм, по ул.„В. Левски“, с. Пиргово, общ. Иваново, въведен в експлоатация през м. 07.2016 г. на стойност 3 958,34 лв.;
9. Реконструкция водопровод Ф50 с ПЕВП тръби Ф50 мм, Висока зона след ПС Червен, общ. Иваново, въведен в експлоатация през м. 10.2016 г. на стойност 2 337,88 лв.;
10. Реконструкция водопровод Ф125 с ПЕВП тръби Ф140 мм,от НВ Дунав1 към СШ, с. Пиргово, общ. Иваново, въведен в експлоатация през м. 11.2016 г. на стойност 1 453,69 лв.;
11. Реконструкция водопровод Ф60 с ПЕВП тръби Ф50 мм по ул. „Вит“, с. Пиргово, общ. Иваново, въведен в експлоатация през м. 07.2016 г. на стойност 579,01 лв.;
12. Подмяна на СВО по ул. „Вит“ № 1, с. Пиргово, общ. Иваново, въведен в експлоатация през м. 07.2016 г. на стойност 164,69 лв.;
13. Подмяна на СВО по ул. „Дунав“ № 45, с. Пиргово, общ. Иваново, въведен в експлоатация през м. 07.2016 г. на стойност 148,80 лв.;
14. Подмяна на СВО по ул. „Дунав“ № 51, с. Пиргово, общ. Иваново, въведен в експлоатация през м. 07.2016 г. на стойност 149,35 лв.;
15. Реконструкция водопровод Ф50 мм с ПЕВП тръби Ф50мм по ул. „Клисура“, с.Червен, общ. Иваново, въведен в експлоатация през м. 10.2016 г. на стойност 498,69 лв.;
16. Подмяна на СВО по ул. „Мусала“ № 2, с. Мечка, общ. Иваново, въведен в експлоатация през м. 03.2016 г. на стойност 342,06 лв.;
17. Подмяна на СВО по ул. „Рила“ № 10, с. Мечка, общ. Иваново, въведен в експлоатация през м. 09.2016 г. на стойност 150,36 лв.;
18. Подмяна на СВО по ул. „София“ № 5, с. Тръстеник, общ. Иваново, въведен в експлоатация през м. 09.2016 г. на стойност 201,33 лв.;
19. Подмяна на СВО по ул. „Левски“ № 17, с. Тръстеник, общ. Иваново, въведен в експлоатация през м. 09.2016 г. на стойност 215,26 лв.;
20. Подмяна на СВО по ул. „Иван Вазов“ № 5, с. Красен, общ. Иваново, въведен в експлоатация през м. 04.2016 г. на стойност 337,50 лв.;
21. Подмяна на СВО по ул. „Вихрен“ № 1, с. Красен, общ. Иваново, въведен в експлоатация през м. 03.2016 г. на стойност 388,30 лв.;
22. Подмяна на СВО по ул. „Магистрална“ № 117, с. Щръклево, общ. Иваново, въведен в експлоатация през м. 06.2016 г. на стойност 237,61лв.;
23. Подмяна на СВО по ул. „П. Волов“ № 12, с. Щръклево, общ. Иваново, въведен в експлоатация през м. 03.2016 г. на стойност 252,03 лв.;
24. Подмяна на СВО по ул. „П. Волов“ № 14, с. Щръклево, общ. Иваново, въведен в експлоатация през м. 03.2016 г. на стойност 239,26 лв.;
25. Подмяна на СВО по ул. „Петрохан“ № 8, с. Щръклево, общ. Иваново, въведен в експлоатация през м. 06.2016 г. на стойност 238,07 лв.;
26. Подмяна на СВО по ул. „Рила“ № 10, с. Красен, общ. Иваново, въведен в експлоатация през м. 08.2016 г. на стойност 400,44 лв.;
27. Подмяна на СВО по ул. „Магистрална“ № 99, с. Щръклево, общ. Иваново, въведен в експлоатация през м. 06.2016 г. на стойност 249,83лв.;
28. Подмяна на СВО по ул. „Теменуга“ № 1, с. Щръклево, общ. Иваново, въведен в експлоатация през м. 07.2016 г. на стойност 528,49 лв.
Кметът на Община Иваново ще подпише приемо-предавателен протокол за предаване на ВиК оператора на горепосочените активи и за последващо изпълнение на решението на Общински съвет-Иваново.

Сподели: