община русе

Асоциация „Прозрачност без граници” прави финална снимка на общинската власт от мандат 2019-2023

Русе е с най-високата оценка в последния Индекс на местната система за почтеност

Къде се случва корупцията?

Защо се случва?

Кой носи отговорност?

Отговорите на тези въпроси отново търси Асоциация „Прозрачност без граници“ във втория етап на проекта „LISI – устойчиво бизнес развитие на местно ниво”,  по време на който ще бъде разработен Индекс на местната система за почтеност – 2023.  Резултатите и анализът на индекса ще бъдат използвани за оценка на местната бизнес среда.

Стартиралият в края на 2021 г. проект е продължение на LISI програма (2014-2017 г.). Затова на сайта на Асоциация „Прозрачност без граници“   http://lisi.transparency.bg/ могат да бъдат проследени всички сравнителни динамики по общини и в национален мащаб. Избирателите от областните градове ще получат ясен отговор на въпроса: Как се е развила общината, в която живеят, през последния мандат?

Община Русе зае 1-во място според Индекса на местната система за почтеност за 2022 година. В рамките на 5 години (след последното изследване на Индекса през 2017-а г.) крайдунавската община се е изкачила от 5-о на 1-во място, изпреварвайки досегашните фаворити в топ 3: Бургас, София и Стара Загора.

Кметът е с най-висока оценка – 4,59 т., сред останалите институции на местната власт, включени в изследването. Основен принос за високата оценка имат показателите, свързани с отчетността и прозрачността в работата на кмета и в приложените стандарти за общинската администрация.

Обобщената оценка за Община Русе е  3,74 т. (от 5 възможни).  Изследването установи, че кметът и общинската администрация (с индекс 4,40 т.) са създали среда, благоприятна за бизнеса и за привличането на инвестиции.

През юли 2023 година експертите на Асоциация „Прозрачност без граници“ отново започнаха да анкетират представителите на местните институции.

В края на годината ще е ясна моментната снимка на местната власт в края на мандата 2019-2023.

Оценките на община Русе по всички показатели можете да видите тук.

Сподели: