Астра Биоплант преминава изцяло на енергия от възобновяеми източници

Астра Биоплант преминава изцяло на енергия от възобновяеми източници

Астра Биоплант, част от Групата Булмаркет, успешно завърши първия етап от изграждането на фотоволтаични мощности на завода си в гр. Сливо поле. Покривната централа е с мощност от 500 кВч и ще бъде използвана изцяло за собствени нужди на компанията. С тази инвестиция Астра Биоплант очаква да подсигури 700 мВч енергия годишно и да спести близо 350 тона въглеродни емисии.

Амбицията на Групата Булмаркет е да захрани всички свои предприятия с чиста възобновяема енергия от собствено производство. Следващият етап от проекта се очаква да увеличи мощността до 2 мВч мощност и по този начин да допринесе за спестяването на над 1400 тона въглеродни емисии годишно. Групата планира първоначално да се инсталират фотоволтаични панели на всички възможни покривни пространства на заводи, халета и сгради, както и да изгради наземен фотоволтаичен парк в близост до производствата.

Оптимизирането на използваната енергия и преминаването към възобновяема енергия е част от „Стратегията за ESG и устойчиво бъдеще 2026“ на Групата Булмаркет. Създадената през 2021-ва година стратегия има заложена цел групата да постигне 100% въглеродна неутралност до 2035 година. „В толкова бързо променяща се среда за нас е от изключителна важност да подобряваме ефективността си и да продължаваме да сме лидер на пазара в Югоизточна Европа. Вярваме, че в дългосрочен план тези инвестиции ще допринесат за по-чиста и значително по-добра околна среда“ споделя Димитър Минчев – Изпълнителен Директор на „Астра Биоплант“.  Той допълва, че „скоро ще се осъществи и внедряването на иновативна система, която ще измерва и показва в реално време колко са всички спестени емисии от различните дейности на групата“.

Прилагането на стратегията за ЕSG с 25 основни цели и 146 конкретни мерки е вече неизменима част от ценностите и методологията на Групата „Булмаркет“, като тя се актуализира регулярно.  Астра Биоплант предприема действия в посока намаляване на въглеродните емисии и във веригата си на доставки. Компанията си постави за цел до 2026 г. да стимулира доставчици, отговорни за голяма част от въглеродните емисии във веригата на доставки на международно ниво, да определят свои собствени климатични цели в унисон със Science Based Targets (SBTi) и да допринесат за общите цели на компанията. По този начин се увеличават постоянно ефектите от решителните действия на компаниите от Групата на международно ниво.

За миналата година „Астра Биоплант“, част от групата „Булмаркет“, достигна до топ 5 производители и търговци на биодизел в Европа с над 320 000 тона произведени и над 900 000 тона изтъргувани биогорива. Компанията се концентрира върху реализацията на биодизел от второ поколение, който се произвежда основно от отпадни суровини като използвани олиа за готвене и остатъчни мазнини. Това биогориво намалява въглеродните емисии с до 90% (10 пъти по-малко емисии от минералните горива). Всяка година се увеличават производствените  мощности и производството на биодизел от второ поколение, като целта е до 2025-та година те да съставляват над 65% от общото производство на групата.

Сподели: