булмаркет сграда

Астра Финанс финализира сделката за придобиване на Oiltanking в България

Комисията за финансов надзор разреши придобиването на „Ойлтанкинг България“ АД от „Астра Финанс“ АД.

Споразумението русенската компания, част от Групата Булмаркет да придобие мажоритарния дял от 91.1% на германската „Oiltanking” Gmbh в терминала за съхранение на биогорива и хранителни масла в Девня, на северната страна на Белославското езеро беше подписано през ноември миналата година. Сделката се осъществява чрез дъщерния холдинг „Астра Финанс“АД, под чиято шапка оперират всички дружества, свързани с производството на биодизел. Очаква се окончателното финализиране да се случи до края на март 2023 г.

Терминалът с капацитет за съхранение от 25 860 кубични метра е стратегически разположен на брега на Черно море в Девня, Варна и предоставя услуги за съхранение и обработка на неорганични химикали, биогорива и хранителни масла. Той е тясно интегриран във веригите за добавена стойност на своите клиенти, има достъп до вода, железопътен транспорт и през тръбопровод. „Астра Финанс“ АД планира да увеличи капацитета на терминала чрез нови инвестиции в изграждането на трети коловоз, претоварна установка за автоцистерни, както и свързването на терминала с корабно място 1/1А. Това ще направи възможна по-бързата обработка на железопътните товари и ще добави възможност за приемане и товарене на автоцистерни, както и товаренето на кораби с по-голямо газене.

Компанията има намерение да запази и доразвие сегашната дейност на терминала за съхранение и претоварване на наливни товари. Планира се и
увеличение на складовия капацитет, както и видовете продукти, които терминалът ще може да складира и обработва.

Oiltanking GmbH е дъщерно дружество на Marquard & Bahls, гъвкава, независима холдингова компания в енергийния и химическия сектор. Чрез своето портфолио Oiltanking е един от най-големите независими доставчици на резервоари за съхранение на газ, химикали и петролни продукти в световен мащаб.

Астра Финанс ЕАД е дъщерно дружество на Групата Булмаркет- един от 10-те най-големи производители на биодизел, рафинирани и нерафинирани масла и свободни киселини в Европа и една от най-големите частни транспортни компании на Балканите. Фокусирана върху разработването на устойчиви биогорива и екологични продукти, Астра Финанс е първата частна компания в България, която прилага ESG стратегия в своя дневен ред за развитие и работи в значителен мащаб за реформиране на бизнес екосистемата в по-устойчив курс на действие. Благодарение на своите успешни политики и практики, „Астра Финанс“ АД спестява повече от 1,5 милиона тона въглеродни емисии само за 2022 г.

Сподели: