две-могили-широково-острица-път

„АС Бетон“ ЕООД ще проучва строителни материали в площ „Острица“

Русенската фирма „АС Бетон“ ЕООД ще проучва строителни материали в площ „Острица“, разположена в землището на едноименното село, обл. Русе. Това е регламентирано в решение на Министерския съвет, взето на днешното му заседание. Разрешението за проучване се предоставя за една година. За този срок титулярят ще вложи 82 800 лв. в проучвателните дейности.

Сподели: