административен съд русе

АС – Русе въведе работно време за прием на граждани, организации и други

С оглед усложнената епидемична обстановка в страната, считано от 08.02.2021 г., Административен съд – Русе въвежда работно време за прием на граждани, организации и други: от 09.00 до 12.00 и от 14.00 до 16.00. В останалото време справки ще се извършват само по телефон, а документи могат да се изпращат на електронната поща на съда delo@admcourt-ruse.com

Сподели: